Publicaties: artikelen

Brainwash Zomerradio

De meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment is dat de overheid en de individualistische samenleving elkaar in een houdgreep houden, volgens bestuurskundige Albert Jan Kruiter (1976). De overheid stimuleert individualisme in zelfredzame burgers, de...

Lees meer

De zorgverzekeraar als schuldhulpverlener

In Den Haag investeert zorgverzekeraar CZ samen met de gemeente in 250 problematische huishoudens met schulden. ‘Het leidt tot minder zorgkosten én verbetering van het leven van verzekerden. Lees...

Lees meer

Sociaal Hospitaal

Dit artikel gaat over de ondersteuning die de gemeente Den Haag en Zorgverzekeraar CZ met het Sociaal Hospitaal willen bieden aan 250 multiprobleemgezinnen....

Lees meer

Laaggeletterden zijn het eerst de klos in verzorgingsstaat

Als de samenleving ingewikkeld wordt, zijn laaggeletterden het eerst de klos. Zij haken af en vallen uit omdat ze geen wijs kunnen worden uit de brieven die ze krijgen en online de weg kwijtraken. De overheid moet deze uitsluiting op grond van taalvaardigheid...

Lees meer

Aan een ‘armoederegisseur’ heeft een kind geen biet

Om armoede onder kinderen tegen te gaan adviseert de Sociaal-Economische Raad om 'armoederegisseurs' te installeren. Een enorm slecht plan, betogen Eelke Blokker en Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. Een kind heeft meer aan een betaalbare...

Lees meer

Doorgeslagen marktdenken

Over onze individuele vrijheid hebben we op het eerste gezicht weinig te klagen. Vergeleken bij eerdere generaties is er veel meer ruimte om een eigen leven te leiden. Hoewel – zijn we echt zoveel vrijer? Achttien toonaangevende wetenschappers en publicisten plaatsen...

Lees meer

Publiek ondernemerschap op waarde geschat

In opdracht van BrabantKennis schreef Albert Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) een essay over hoe burgers, gemeenten, publiek ondernemers én de provincie Noord-Brabant publiek ondernemerschap beter kunnen waarderen. Lees...

Lees meer