Over ons

AJ Kruiter

actieonderzoeker aj@publiekewaarden.nl 06 46 354 214

 • Onderzoek 100%
 • Frontlijn 30%
 • Entrepreneurship 85%
Meer...

‘‘A New Political Science is needed for a world altogether new”  Tocqueville

Albert Jan heeft zijn hart al meer dan 20 jaar verpand aan de publieke zaak. Als actieonderzoeker van het IPW maakt hij zich hard voor een cultuur waarin ‘we the people’ het eigenaarschap over onze gezamenlijke problemen en oplossingen weer terugpakken. Daarnaast is hij hardgrondig pleitbezorger van het ‘ongelijkheidsbeginsel’. Albert Jan heeft een hoge pet op van onze verzorgingsstaat, maar deinst er niet voor terug onze bureaucratie fanatiek te deconstrueren en ontwrichten. Loyaliteit en kritiek zijn voor hem intens aan elkaar verbonden. Als leerling van Tocqueville (waar hij in 2010 op promoveerde) weet hij dat democratische ervaringen en directe vormen van solidariteit nodig zijn om onze democratie te onderhouden en behouden. AJ is oprichter van de Narangi Foundation. Hij werkte twee jaar in India aan Mild Despotisme. Regelmatig doet hij op podia en in kleine stoffige kamertjes zijn geloof in maatwerk als voorwaarde voor sociale rechtvaardigheid uit de doeken. Hij schreef verschillende boekenen publiceert regelmatig in landelijke dagbladen en tijdschriften. Hij won de prestigieuze G.A. Van Poelje Prijs voor het beste proefschrift over het openbaar bestuur van Nederland en België.

Eelke Blokker

actieonderzoeker eelke@publiekewaarden.nl 06 12 141 803

 • Onderzoek 30%
 • Frontlijn 80%
 • Entrepreneurship 100%
Meer...

Few people have the imagination for reality’  Goethe

Eelke is de wandelende definitie van maatschappelijk ondernemerschap. Een problemsolver zonder poespas. Zo zette hij een daklozenopvang op en startte hij een werkbedrijf voor het granieten bestand van de bijstand. Bij het IPW helpt hij om rust en perspectief te organiseren voor de vaak hectische levens van gezinnen met meerdere problemen. Op basis van zijn ervaringen ontwikkelt hij vervolgens methoden om de professional van de toekomst op te leiden. Daarnaast is Eelke continue op zoek naar alternatieve financieringsmodellen om nieuwe maatschappelijke organisaties te bekostigen, of bestaande organisaties op een nieuwe manier. Kern van die zoektocht is het tegengaan van perverse prikkels en publiek geld effectiever inzetten op wat werkt.

Harry Kruiter

actieonderzoeker harry@publiekewaarden.nl 06 24 731 523

 • Onderzoek 100%
 • Frontlijn 70%
 • Entrepreneurship 40%
Meer...

“Only those who attempt the absurd will achieve the impossible.  I think it’s in my basement… let me go upstairs and check” Escher

Harry is een bevlogen onderzoeker pur sang. Een begenadigd observator die even gemakkelijk door beleidsechelons als door boardrooms en huiskamers manoeuvreert. Hij leest alles wat los en vast zit en bijt zich vast in zijn onderwerpen als waren het de 27 kasseistroken van Parijs Roubaix die hij ooit bedwong. Hij specialiseert zich dan ook in onoplosbare schuldenproblematiek en de vraag hoe publieke organisaties bottom up kunnen leren. Onlangs publiceerde hij het boek “Hoe Waardeer Je Een Maatschappelijk Initiatief?” met als doel maatschappelijk ondernemers te bewegen om de publieke zaak op een meer robuuste manier naar hun hand te zetten en ambtenaren te stimuleren maatschappelijk ondernemers op waarde te schatten. Eerder werkte bij de Gemeente Den Haag en de Universiteit Leiden en hield zich bezig met krachtwijken, veiligheidshuizen, bewonersorganisaties, MBO’s en vernieuwing van het welzijnswerk. Als actieonderzoeker bij het IPW vindt Harry dat de wetenschappelijke kennis die hij produceert altijd een middel moet zijn om publieke problemen op te lossen.

Renée Frissen

actieonderzoeker renee@publiekewaarden.nl 06 48 187 302

 • Onderzoek 80%
 • Frontlijn 40%
 • Entrepreneurship 80%
Meer...

“Political questions are far too serious to be left to politicians” Hannah Arendt 

Renée is de first lady van het IPW en pragmatisch idealisme is haar middle name. Als overtuigd generalist ontleedt ze de maatschappelijke problemen op ongenadige, doch oplosbare wijze. Een brede blik is voor haar niets waard zonder een scherpe analyse en krachtige mening. Schijnbaar moeiteloos verhult ze haar schier onuitputtelijke doorzettingsvermogen. Doen is voor haar het nieuwe denken, vandaar dat ze als actieonderzoeker bij het IPW volledig tot haar recht komt. Het liefst ontwerpt Renée eigentijdse (digitale) oplossingen voor gemarginaliseerde groepen. Een goed voorbeeld hiervan is de digitale integratiehelpdesk voor statushouders. Ze studeerde in New York, Berlijn en Amsterdam en publiceert met enige regelmaat in boekvorm, blogvorm of in de krant.

Bram Eidhof

actieonderzoeker bram@publiekewaarden.nl 06 26 710 088

 • Onderzoek 90%
 • Frontlijn 30%
 • Entrepreneurship 80%
Meer...

“The perfect is the enemy of the good” Voltaire

Bram Eidhof heeft de publieke zaak meervoudig in zijn genen zitten. Hij is een publiek ondernemer met wetenschappelijke allure. Bram onderzoekt en onderzocht alles wat los en vast zit. Van hersenen in Londen tot gedrag in Groningen. En hij onderneemt actie. Zo ontwierp hij een nieuwe vorm van loopbaanfinanciering, was hij docent en schreef hij boeken. Daarnaast ontwikkelt Bram met veel plezier alternatieven voor instituties die moeite hebben om met de tijd mee te gaan, zoals de vakbond, de politieke partij en het pensioenfonds. Hij promoveerde op democratisch burgerschap en ongelijkheid in het onderwijs. Tegenwoordig ontwikkelt hij methodes voor het maken van bottom-up beleid en ontwerpt hij samen met scholen programma’s om burgerschap en democratie een stevige plek in het onderwijs te geven.

Nienke Nije Bijvank

producer nienke@publiekewaarden.nl 06 16 029 653

 • Onderzoek 75%
 • Frontlijn 50%
 • Entrepreneurship 75%
Meer...

‘No man’s knowledge here can go beyond his experience’  John Locke

Nienke Nije Bijvank is de producer van het Instituut voor Publieke Waarden. Grote IPW-producties zijn een kolfje naar haar hand. Nienke dompelt zich met overgave onder in praktijken die in het verlengde liggen van haar onderzoek. Het beste bewijs daarvoor leverde ze, toen ze zich als kersvers vrijetijdswetenschapper toelegde op het runnen van meerdere campings in Zuid-Frankrijk. “La Patronne” dus. Denk dan aan het kaliber 350 kampeerplekken, veel gele kentekens, animatieteams, en ergens achterop het terrein nog een ouderwets Frans woonwagenkampje dat ’s zomers de nodige spanningen met Les Néerlandais met zich meebrengt. Met haar fenomenale organisatiekracht stuwt Nienke het IPW én de publieke zaak naar grotere hoogten. Doen is het nieuwe denken, voor Nienke. Ze zal alle realistische IPW plannen, tot ideale proporties terugbrengen. Nienke zal zich toeleggen op Society Must Be Defended (bijnaam: de IPW-academie) in het bijzonder, en grotere IPW producties in het algemeen.

Nienke Schlette

actieonderzoeker nienke.s@publiekewaarden.nl 06 53 448 517

 • Onderzoek 90%
 • Frontlijn 80%
 • Entrepreneurship 30%
Meer...

“No single item is dirty apart from a particular system of classification in which it does not fit” Mary Douglas

Nienke is een brok sprankelende bedachtzaamheid. Haar ragfijne oordeelsvermogen stelt ze niet zelden uit ten bate van een excellente analyse. Als antropologe volgt ze haar nieuwsgierigheid en werkte ze met sekswerkers in Bali en met de bi-culturele LHBT gemeenschap in Amsterdam. Nienke is als kind in een ketel met enthousiasme en energie  gevallen. Bij het IPW zal ze dat inzetten om de verzorgingsstaat van de toekomst een definitieve zet in de goede richting te geven. Als noeste arbeider in de maatwerkfabriek, als degelijke doorvrager en als betrokken verbeteraar. Als jongste telg in het IPW team houdt ze ons scherp, relevant en bij de les.

Sophie Albers

actieonderzoeker sophie@publiekewaarden.nl 06 49 835 765

 • Onderzoek 70%
 • Frontlijn 60%
 • Entrepreneurship 70%
Meer...

“Most people take the limits of their vision to be the limits of the world. A few do not. Join them.” Arthur Schopenhauer

Sophie is eigenlijk altijd maar op zoek naar één ding: praktische wijsheid. Kennis die je kan gebruiken en toepassen. Ze ziet niets liever dan dat IPW-ers in het algemeen en professionals in het bijzonder kennis ontwikkelen waarmee we de samenleving kunnen verbeteren en de verzorgingsstaat van de toekomst kunnen uitvinden. Want dat is voor Sophie waar het om gaat: Hoe ontwikkelen we een samenleving die voor iedereen zinvol is? Als multidisciplinista benadert ze maatschappelijke vraagstukken filosofisch, sociologisch, antropologisch, psychologisch, of organisatiekundig. Maar ze blijft niet aan de zijlijn staan. Haar schier ongeëvenaarde drive voor lerende organisaties en nieuwsgierigheid naar lerende professionals maakt haar de spil in het web van de School voor Publieke Waarden.

Renske Kroeze

actieonderzoeker renske@publiekewaarden.nl 

 • Onderzoek   70%
 • Frontlijn 50%
 • Entrepreneurship 80%
Meer...

“One of the most moral acts is to create a space in which life can move forward” – Robert M. Pirsig

Renske is een onverstoorbare actieonderzoekende duizendpoot. Als psychologe en politicologe brengt ze de klinische, organisatorische en bestuurlijke werelden dichter bij elkaar. Ze studeerde in Amsterdam, Washington en Cambridge en verstaat de kunst om vanuit meerdere perspectieven krachtig te analyseren. Of het nu gaat om het integreren van netwerkbenaderingen in therapie of het gebruik van kunst als figuurlijk medicijn voor mensen met dementie; voor Renske is één perspectief, geen perspectief. Bovendien zijn perspectieven weinig waard als ze niet tot oplossingen leiden. Daarom ontwikkelde Renske onder andere een platform voor zorginnovaties en onderwijsprogramma’s waar professionals en kunstenaars samen leerden ontwerpen voor de zorg. Bij het IPW zet Renske haar onderzoekende, ontwerpende en onderwijzende talenten in om de toekomst van de gezondheidszorg in het algemeen en de toekomst van de GGZ in het bijzonder te ontwikkelen.

Manon Poppe

officer
manon@publiekewaarden.nl 06 21 38 87 04

 • Onderzoek 10%
 • Frontlijn 90%
 • Entrepreneurship 50%
Meer...

”for every minute spent organizing, one hour is earned” – benjamin franklin

Manon is de administratieve back bone waarop het IPW rust. Ze plant. Ze ordent. Ze regelt. En ze is de eerste die je aan de telefoon krijgt als je het IPW belt. Manon is een multi-taskende nononsense-ster die haar enthousiasme eerder uitte in speelgoedwinkels, advocatenkantoren en restaurants. Voordat ze bij het IPW kwam won ze bijna de prijs voor het runnen van de beste cafetaria van Nederland. Ze studeerde juridische dienstverlening in Zwolle.  En niet onbelangrijk: ze is de IPW-bhv-er. Kortom: Manon is de reden dat het IPW bereikbaar is en je te woord kan staan. Manon brengt tot slot broodnodige hospitallity naar de publieke zaak.

Jop Munneke

actieonderzoeker 
jop@publiekewaarden.nl
 06 30 58 04 69

 • Onderzoek 90%
 • Frontlijn 80%
 • Entrepreneurship 30%
Meer...

”Questioning the ostensibly unquestionable premises of our way of life is arguably the most urgent of the services we owe our fellow humans and ourselves”- Zygmunt Bauman

Jop Munneke ademt nieuwsgierigheid. Al is het alleen al om zijn onverzadigbare lust naar kennis te stillen. Hij studeerde antropologie en criminologie en militaire strategische wetenschappen en het zou ons verbazen als dat zijn laatste studies waren. Het is Jops missie om kennis om te zetten in oplossingen. Of het nu gaat om community policing in Zuid-Afrika, prostitutiebeleid in Zweden of voortijdig schoolverlaters in Nederland, Jop graaft zich in, bijt zich vast, observeert en komt boven. Dat deed hij als beleidsmedewerker mensenhandel en prostitutiebeleid bij de gemeente Den Haag en dat doet hij als hij schaatst, zeilt, klimt en op allerhande andere manieren moeder natuur verkent. Jop houdt zich als actieonderzoeker bij het IPW bezig met het maken van maatwerk voor mensen die meer problemen hebben dan ze kunnen tellen. Om vervolgens actieonderzoekend plannen te ontwikkelen waarmee we de verzorgingsstaat van de toekomst kunnen inrichten voor mensen die zorg nodig hebben. Hij helpt ons om ons blijvend te verbazen over wat we dagelijks tegenkomen.

Saskia Zuijderduijn

actieonderzoeker 
saskia@publiekewaarden.nl
  06 12 954 025

 • Onderzoek 30%
 • Frontlijn 80%
 • Entrepreneurship 70%
Meer...

”The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action.” – John Dewey

Saskia Zuijderduijn is een brok practice what you preach. Geen actie zonder reflectie. Ze heeft meerdere uithoeken van het publieke universum verkend. Ze werkte in de jeugdhulpverlening, was geestelijk verzorger van gedetineerden, docent Social Work, is trainersacteur en zet al haar talenten in voor de School voor Publieke Waarden. Waar Saskia lacht, komt een waarheid tot stand. En dat doet ze veelvuldig. Humor is immers de hoogste vorm van reflectie. Saskia is het beste te definiëren als een ontspannen kwaliteitsfetisjist die vooral let op wat mensen leren, of ze leren, en wat ze nodig hebben om te leren. Bij de School voor Publieke Waarden is dat precies wat ze doet: het ontwikkelen van leeromgevingen waar de publieke zaak duurzaam beter van wordt.

Pieter Bas van Steenis

actieonderzoeker 
pieter-bas@publiekewaarden.nl
  06 53 840 123

 • Onderzoek 60%
 • Frontlijn 80%
 • Entrepreneurship 40%
Meer...

”Facta, non verba”

Pieter Bas is de verpersoonlijking van Facta non Verba. Geen woorden maar daden. Dat betekent overigens niet dat hij niet graag praat. Over Rotterdam, bijvoorbeeld. Door zijn jarenlange ervaring als medewerker in de daklozenopvang, wijkteammedewerker en all round casuskraker kent hij de sluiproutes door menig bureaucratisch moeras. Het woord ‘sociale inclusie’, zal je hem niet snel in de mond horen nemen, maar dat is wel wat hij dagelijks realiseert. Bij ons doet hij dat voornamelijk in het Sociaal Hospitaal. Pieter Bas is een even nuchtere en onverschrokken Problem fixer, die het ook niet na zal laten om instellingen, gemeenten en wetgevers te wijzen op hun verantwoordelijkheden, en hoe ze die moeten nemen. Hij is de officieuze chef common sense bij Sociaal Hospitaal.

Het IPW doet onderzoek in en naar de weerbarstigste, onverwachte en onbedoelde praktijk.  Lees meer

Het IPW ontwerpt betrokken, legitieme en rendabele oplossingen voor ongetemde publieke problemen. Lees meer

Het IPW produceert analytische kennis en ontwerpende kennis. En deelt deze graag. Lees meer

Enkele recente publicaties …

Stemadvies #GR2018

Weet u al wat u gaat stemmen? Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart? Wij nog niet. We komen er niet uit. We weten niet goed welke partij het best de verzorgingsstaat van de toekomst kan ontwikkelen. Want dat is waar het om draait op 18 maart. In het vierde...

Lees meer

De Beleidsterm van het Jaar 2017! #BTvhJ

Waar we in het verleden Nietzsche, Wittgenstein en T.S. Eliot aanriepen om onze liefde voor taal en terminologie te onderstrepen, lijkt het niet meer dan logisch om die reeks in 2017 aan te vullen met drie Australische denkers. We kennen ze als ‘De Beegees’....

Lees meer