SOCIAL SCRUM

Alles is maatwerk. Dat is het devies in het sociale domein van de toekomst. Het liefst nemen we met zijn allen afscheid van protocollen en beslisbomen, waarin we net alsof doen dat we alle antwoorden op vragen van burgers van tevoren al weten. Maar die protocollen en beslisbomen zitten niet alleen maar in de weg. Ze bieden ook de gelegenheid om routineus en snel te werk te gaan in situaties waarin dat nodig is, of waarin je je dat kunt permitteren. Routine is belangrijk voor goede dienstverlening. Afscheid nemen van de oude instrumenten die routinematig werken mogelijk maken, schept de verplichting om nieuwe instrumenten te ontwerpen, vindt het IPW.
Daarom ontwierpen wij een speciale Social Scrum-methode voor de nieuwe frontlijn in het sociale domein. Die methode stelt teams en individuele professionals in staat om onderscheid te maken tussen enkelvoudige vragen en meervoudige vraagstukken. De Social Scrum helpt een oordeel te vormen over waar routineus handelen mag én kan. En hij maakt mogelijk om steeds sneller, naast intensief maatwerk, gewoon goede dienstverlening te geven aan burgers. Het scrumboard van de Social Scrum wordt op maat gemaakt, maar ziet er ongeveer zo uit:

IMG_4764-600zw-384
“Social Scrum helpt het onderscheid te maken tussen een routineklusje en iets wat meer aandacht of teamwork vraagt. Een slim instrument uit het digitale bedrijfsleven, toegepast op de werkelijkheid van de publieke sector.” – Renée Frissen