Decentralisatie vraagt om rust in de tent

De grootschalige decentralisaties in het sociaal domein verlopen nog niet vlekkeloos. Wat te doen? Volgens Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden is het terugdraaien van de decentralisaties geen oplossing, net zo min als ‘doordecentraliseren’. Zijn aanbeveling: rust in de tent, en een sterker besef dat rechtvaardigheid ook schuilt in het behandelen van mensen op basis van hun verschillen in plaats van het nastreven van gelijke behandeling. Lees hier verder.

Van grip naar begrip

Iedere keer dat een raadslid of Tweede Kamerlid vraagt om ‘grip’ op het sociale domein, zit er aan het einde van de dag weer een professional of burger vijftien minuten langer formulieren in te vullen. En ondanks al die administratie komen de tekorten en overschotten in het sociaal domein telkens volledig uit de lucht vallen. De mogelijkheden tot ingrijpen die gemeentebesturen vervolgens tot hun beschikking hebben, lijken zich te beperken tot twee mogelijkheden om te sturen op volume: de hoeveelheid geld of de hoeveelheid zorg. Dat kan en moet anders, en de komende begrotingsbehandelingen kunnen we daarmee starten. Lees verder

Brainwash Zomerradio

De meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment is dat de overheid en de individualistische samenleving elkaar in een houdgreep houden, volgens bestuurskundige Albert Jan Kruiter (1976). De overheid stimuleert individualisme in zelfredzame burgers, de burger stelt zich op als klant van een steeds bureaucratischere overheid. De publieke zaak gaat verloren.
Kruiter richtte daarom het Instituut voor Publieke Waarden op, dat nieuwe manieren vindt om publieke waarden te realiseren tegen lage kosten. Over dat onderwerp schreef hij In Ons Belang (2013) en publiceerde hij in NRC, De Groene Amsterdammer, Elsevier en Brainwash.nl.

Wat Kruiter betreft mag Help Yourself van De Staat zeker niet ontbreken in Brainwash Zomerradio. Het verwoordt op een mild ironische manier de voorspelling van Alexis de Tocqueville uit 1838 dat democratische samenlevingen zouden ontsporen in doorgeslagen individualisme, daartoe aangespoord door overheden.

Luister hier naar Albert Jan in Brainwash Zomerradio

 

 

 

 

Waarom het RTL-debat examplarisch is voor de politieke crisis van nu

‘Een gevecht op links zonder winnaar’, of een ‘inhoudelijk debat zonder gamechangers’, waarbij je bovendien ‘af en toe het geluid had kunnen uitzetten’. Het eerste televisiedebat in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen is, ook zonder Wilders en Rutte, niet onopgemerkt gebleven in landelijke media. Ook bestuurskundige Albert Jan Kruiter keek, maar bekent dat hij niet goed weet wat hij er mee moet. Lees verder

Laaggeletterden zijn het eerst de klos in verzorgingsstaat

Als de samenleving ingewikkeld wordt, zijn laaggeletterden het eerst de klos. Zij haken af en vallen uit omdat ze geen wijs kunnen worden uit de brieven die ze krijgen en online de weg kwijtraken. De overheid moet deze uitsluiting op grond van taalvaardigheid aanpakken. Bij zo’n strijd voor eenvoud en persoonlijk contact heeft iedere burger baat, omdat het de overheid dwingt om helder te communiceren en optimaal toegankelijk te zijn. Lees verder 

Aan een ‘armoederegisseur’ heeft een kind geen biet

Om armoede onder kinderen tegen te gaan adviseert de Sociaal-Economische Raad om ‘armoederegisseurs’ te installeren. Een enorm slecht plan, betogen Eelke Blokker en Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. Een kind heeft meer aan een betaalbare woning dan aan de zoveelste ‘regisseur’. Lees verder

Doorgeslagen marktdenken

Over onze individuele vrijheid hebben we op het eerste gezicht weinig te klagen. Vergeleken bij eerdere generaties is er veel meer ruimte om een eigen leven te leiden. Hoewel – zijn we echt zoveel vrijer? Achttien toonaangevende wetenschappers en publicisten plaatsen hun kanttekeningen. Aflevering 4: Albert Jan Kruiter over de teloorgang van de zelfredzaamheid. Lees verder