Reflexoverheid

Waartoe zijn overheden nog in staat? Er overkomt hen van alles, zoals de financiële crisis, de vluchtelingen crisis, of gedecentraliseerde taken rond zorg en welzijn. Bovendien weten overheden niet zo goed meer hoe zij markt en civil society kunnen binden aan wat zij willen bereiken. Overeenstemming ontstaat alleen na complexe onderhandelingen over welke oplossingen er nodig zijn. Dit leidt tot ad hoc en korte termijn denken, waardoor overheden achter de feiten aanlopen. Kortom, we zien overheden steeds vaker in een reactieve rol waarbij zij reflexmatig inspelen op de stroom aan grote en kleine kwesties die zich aandienen. Hierdoor resteert er te weinig tijd voor fundamentele reflectie op prangende beleidsproblemen, terwijl deze harder nodig is dan ooit tevoren. Dit boek beziet deze reflexmatige overheid vanuit een aantal klassieke artikelen uit Beleid en Maatschappij, die van eigentijds commentaar zijn voorzien door huidige en voormalige redacteuren van dit tijdschrift. In de artikelen komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod: het functioneren van overheden, burgerschap, economisch beleid, verhoudingen in de polder, veranderingen in de verzorgingsstaat, ontwikkelingen in de beleidswetenschap en culturele scheidslijnen in het politieke landschap.

Lees hier een interview met medeauteur Imrat Verhoeven.

Klik hier voor het kopen van het boek.

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Ze moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen.

Hoe krijgt die verbouwing vorm? Een keur van wetenschappers en journalisten brengt de nieuwe situatie scherp in beeld. Door professionals en burgers te volgen en te bevragen. Voor het eerst wordt daarmee een balans van de decentralisaties opgemaakt. Zijn zelfredzaamheid, uitgaan van eigen kracht, participatie haalbare doelstellingen?

Klik hier voor een link naar het boek

Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

boek HWJEMI

Met die vraag hielden wij ons de afgelopen drie jaar bezig. Op vele whiteboards, flipovers, a4-tjes en op achterkanten van bierviltjes tekenden wij steeeds maar weer de waardendriehoek. Legitimiteit, Betrokkenheid en Rendement kregen steeds meer invulling en waarde door de mensen die er mee wilden werken. Uiteindelijk resulteerde dat in dit boek waarin we langs de lijnen van de driehoek laten zien hoe maatschappelijke initiatieven samen met gemeenten hun toegevoegde waarde vergroten. Naast de mooie verhalen helpt het boek toekomstige iniatiefnemers om hun eigen waarde te bepalen en te vergroten. Het is met recht een handboek voor publieke ondernemers. U kunt de PDF van het boek hier downloaden. Wilt u een echt exemplaar, dan kunt u dat bijvoorbeeld hier kopen.

 

Auteur(s):  Harry Kruiter, Albert Jan Kruiter, Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Wolters Kluwer

Datum van publicatie:  20 november 2015

 

De Praktijk als Landingsbaan

Dit e-book gaat over wat in het regeerakkoord van kabinet Rutte II ronduit staat omschreven: “De praktijk waarin mensen achter de voordeur langs elkaar heen werken, komt tot een einde.”

Met die uitspraak komt de eerste fase van Achter-de-Voordeur-aanpak (AdV) tot een einde. Met die uitspraak, en vooral de plaats van die uitspraak, staat AdV definitief op de politieke agenda. Nu is de tijd rijp om die aanpak door te ontwikkelen.

De kracht van AdV is bewezen, in veel steden worden sociale wijkteams opgericht. Wij zijn er van overtuigd dat professionals, beleidsmakers, politici, bestuurders en wetenschappers voldoende weten om AdV volwassen te laten worden. Dit boek helpt daarbij.

Klik hier voor het volledige e-book “De Praktijk als Landingsbaan.”

 

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter, Harry Kruiter

Gepubliceerd in:  Rijksoverheid

Datum van publicatie:  14 mei 2013

Transformeren voor Gevorderden

Het maatschappelijke domein gaat grootscheeps veranderen de komende jaren. Gemeenten krijgen te maken met majeure decentralisaties. Dat vraagt om nieuwe wetten, heldere financiële afspraken, beleidsvrijheid voor gemeenten en een andere organisatie. Maar dat is volgens Zaanstad niet het enige.

Minstens zo belangrijk is een andere benadering van burgers die gebruik maken van zorg en dienstverlening. Om erachter te komen hoe die benadering kan worden vormgegeven heeft IPW’s Eelke Blokker actieonderzoek gedaan in tien Zaanse huishoudens met meervoudige problemen.

Dat heeft geleid tot indringende inzichten die helpen een brug te slaan tussen de leefwereld van burgers met problemen en de systeemwereld van zorg en sociale zekerheid.

Download hier de hele publicatie in tablet-formaat.

Auteur(s):  Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Gemeente Zaanstad

Datum van publicatie:  4 april 2013

De dag dat Peter de deur dichttimmerde

Peter en Sharon hebben zes kinderen en veel problemen. Verschillende professionals proberen ze daarbij te helpen. Maar het gaat van kwaad tot erger. Dan timmert Peter op een dag de deur dicht. Er komt niemand meer in, en er gaat niemand meer uit. Zijn vriendin en vier van zijn kinderen zitten binnen. De situatie is explosief.

Hoe heeft dit kunnen gebeuren, terwijl er zo veel aandacht en geld aan dit gezin is besteed? Hoe kan het dat mensen die zorg en hulp het hardst nodig hebben, verstoken blijven van een oplossing voor hun problemen?

Beleidsthriller

De dag dat Peter de deur dichttimmerde is een scherpe reconstructie van wat er momenteel misgaat in de maatschappelijke dienstverlening. Aan de hand van een fictief gezin, maar zich baserend op uitvoerig dossieronderzoek en jarenlange ervaring in de wereld van multiprobleemhuishoudens, geven de auteurs een uniek kijkje in de keuken van sociaal beleid.

Hoe kan het bijvoorbeeld dat een gezin in de meest ontwikkelde verzorgingsstaat ter wereld rond moeten komen voor een euro per persoon per dag? Luister naar de meningen, goede bedoelingen en frustraties van zowel gezinsleden als professionals en beleidsmakers, die elkaar tegenkomen in een vastgelopen verzorgingsstaat.

Radio uitzendingen

OBA LIVE (HUMAN) met Clara Pels en Albert Jan Kruiter

ANDERE WERELD (IKON)  met Albert Jan Kruiter

CASA LUNA (NCRV) met Eelke Blokker en Clara Pels

De Dag Dat Peter De Deur Dichttimmerde van IPW’s AJ Kruiter en onze eerste enige IPW-fellow Clara Pels vertegenwoordigt een heel nieuw literair genre: de beleidsthriller. “Peter” is verkrijgbaar in de (online) boekhandel voor 16 euro. ISBN: 9789461641021

Peter

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter, Clara Pels

Gepubliceerd in:  Van Gennep

Datum van publicatie:  15 november 2012

In Ons Belang: Pleidooi Voor Publieke Waarden

Het is een bekend gegeven: we zijn individueel gelukkig, maar ontevreden over de publieke zaak. Samenleving, middenveld, bedrijfsleven en Binnenhof beleven een identiteitscrisis: Waar doen we het eigenlijk voor? Wat delen we? Volgens Albert Jan Kruiter en Eelke Blokker is dit een moeilijk te beantwoorden vraag, zolang wij de publieke zaak alleen nog maar eenzijdig waarderen vanuit ons eigen belang.

Albert Jan Kruiter en Eelke Blokker doen in dit pamflet dan ook een hartstochtelijk pleidooi voor een herwaardering van de publieke zaak, vanuit een andere visie op het eigenbelang. isbn 9789461640758

Recensies: 

NRC Handelsblad: “Vlijmscherpe analyse van burger, overheid en onbegrip”

Demo: “De praktijkvoorbeelden die Kruiter en Blokker geven laten feilloos zien wat er mis is in de maatschappij”

Radio: 

ObaLive (HUMAN) met Albert Jan Kruiter

Andere Wereld (IKON) met Eelke Blokker

Casa Luna (Radio 1) met Albert Jan Kruiter en Eelke Blokker

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter, Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Van Gennep

Datum van publicatie:  2 december 2011

Mild Despotisme: Hedendaagse Democratie en Verzorgingsstaat Door De Ogen van Alexis de Tocqueville

Overheid en samenleving houden elkaar in een noodlottige omhelzing. De overheid stimuleert individualisme en de individualistische samenleving veroorzaakt bureaucratie en beheerszucht van de overheid. Alexis de Tocqueville zag dat 150 jaar geleden als het voornaamste risico van democratie en noemde het ‘mild despotisme’: een geïndividualiseerde samenleving en een bureaucratische overheid die gezamenlijk de publieke zaak om zeep helpen. Aan de hand van het in Nederland onderbelichte werk van deze negentiende-eeuwse filosoof (1805-1859) ontwikkelt Albert Jan Kruiter in ‘Mild despotisme’ een nieuwe fundamentele verklaring voor de huidige crisis in democratie en verzorgingsstaat. Hij bespreekt onder andere de jeugdzorg, de Awbz, de Wmo, het persoonsgebonden budget, de Krachtwijken en het daklozenbeleid om te laten zien wat de waarde van Tocquevilles ideeën is voor de democratische verzorgingsstaat in het Nederland van nu.

Zie voor recencies:

NRC Handelsblad

Binnenlands Bestuur

Sargasso

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter

Gepubliceerd in:  Van Gennep

Datum van publicatie:  1 november 2010

De Rotonde van Hamed

Hoe kan het dat voortijdig schoolverlaters, verslaafden, dak- en thuislozen, multiprobleemgezinnen en inwoners van probleemwijken ondanks budget, capaciteit, maatregelen en politiek commitment structureel buiten de boot vallen? Met die vraag benaderde de G27 de auteurs in het voorjaar van 2006.

Onder de noemer Aanval op de Uitval zijn we op zoek gegaan naar een antwoord op deze vraag. Het antwoord ligt verscholen in “De Rotonde van Hamed”. Het boek is het resultaat van zeer intensieve onderzoeks- en actietrajecten in dertien steden rondom veertien best practices op het gebied van kansarmen, probleemjongeren en probleemwijken.

Lees hier het volledige boek in PDF.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter, Dorrit de Jong, Janine van Niel, Constant Hijzen

Gepubliceerd in:  Nicis Institute

Datum van publicatie:  14 februari 2008