Bad Ass Bestaanszekerheid

Aan het einde van het jaar blikken we graag vooruit. Ver vooruit deze keer, want dit is onze laatste bijdrage voor Zorg en Welzijn. We gaan de komende jaren andere dingen doen. Dat is nodig. De decentralisaties hebben veel mogelijk gemaakt en we zien overal mooie ontwikkelingen. Dat zal de komende jaren ook nog hard nodig zijn. Helaas moeten we ook constateren dat de voorbeelden die we iedere maand in dit blad bespreken al vijf jaar lang dezelfde voorbeelden zijn. Voor alle mensen die in het putje van de verzorgingsstaat dreigen te verdrinken, gaan de ontwikkelingen simpelweg niet snel en niet ver genoeg. Daarom presenteren we in onze laatste Kerst-bijdrage de radicale top 8 bestaanszekerheids-oplossingen. Daar gaan we ons de komende tijd voor inzetten, wie doet er mee?

1) DE VIRTUELE GEMEENTE

Nederlanders zijn wettelijk verplicht om zich in te schrijven in de gemeente waar ze wonen. Toch maken gemeenten het bijzonder moeilijk voor mensen zonder adres om zich in te schrijven. De stad is vooral inclusief voor de mensen die er al wonen. Niet ‘stadseigen’ daklozen worden bij de administratieve poort geweerd.  De drempels om administratief toegelaten te worden zijn zo hoog dat mensen op de zwarte markt tussen de 100 en 200 euro voor een adres betalen. Er zijn woningen waar meer dan 50 van deze mensen staan geregistreerd… Waarom elkaar langer voor de gek houden? Daarom beginnen wij graag de virtuele gemeente. De virtuele gemeente helpt Nederlanders zonder een adres aan een adres. Heel simpel. We creëren één digitale gemeente waar iedere adresloze zich in kan schrijven. En de gemeenten betalen samen de kosten van deze doelgroep naar rato van het inwoneraantal.

2) VAN LEEFGELD NAAR LEERGELD

We geven mensen in de schuldsanering geld om van te leren. Nu krijgen ze alleen geld om van te leven. Een gezin met drie kinderen in de WSNP moet rondkomen van 80 euro leefgeld per week. Dat is niet te doen. Bovendien leert niemand van 80 euro per week ineens wel met geld omgaan. Gezinnen redden dit alleen door gebruik te maken van alle regelingen voor minima: de voedselbank, het jeugdsportfonds, vergoeding voor schoolreisjes, noem maar op. Mensen leren zo afhankelijk te worden van voorzieningen. Ze leren, zeg maar, met geen geld om te gaan. Vanaf een leefgeldnorm van ongeveer 150 euro leren ze om wel met geld om te gaan. Ophogen die leefgeldnormen dus!

3) STRAF JEZELF DE MAATSCHAPPIJ WEER IN

Veel jongeren komen de gevangenis crimineler uit dan dat ze er ingingen. Dat mag niet verbazen. Goed beschouwd is er geen dommere plek om jongeren te straffen dan in een huis met allemaal andere criminele jongeren. Als samenleving weten we dit, maar we doen er niets aan. Daarom stellen wij voor jongeren hun eigen straf te laten bepalen. Een ‘Right to Sentence’ voor jongeren die een overtreding begaan. De rechter mag wegen of de zelfverzonnen straf beter is. Veel slechter en dommer dan dat we ze nu straffen is bijna niet mogelijk.

4) VERBOD OP HUISUITZETTINGEN

Waarom zetten we mensen eigenlijk uit huis? Wat is dat voor rare en zware straf? Niemand kan uit de zorgverzekering gezet worden, maar wel uit een huis. 3.700 keer per jaar zetten corporaties mensen met een huurachterstand op straat. Dat zijn meer dan tien huishoudens per dag. Welk probleem lossen we daar precies mee op? Hun geldprobleem lossen we er in ieder geval niet mee op. En we creëren een woonprobleem. Mensen melden zich bij de maatschappelijke opvang. En als er kinderen zijn komt de jeugdbescherming de kinderen uithuisplaatsen.

Het verbod op huisuitzettingen dwingt corporaties en gemeenten om slimmere manieren te vinden om huur af te dwingen. Liefst een manier met minder maatschappelijke schade dan de huisuitzetting.  En corporaties die niemand uithuisplaatsen, hoeven wat ons betreft geen verhuurdersheffing te betalen. Leve de marktwerking.

5) JUBELJAAR VOOR MINIMA

Alle inkomensverstrekkers in Nederland (Gemeenten, UWV, SVB, Belastingdienst, etc)hebben grote groepen mensen waar ze ook schuldeiser van zijn. Soms jarenlang. Met de linkerhand vullen ze de portemonnee van deze mensen. Met de rechterhand innen ze zo goed mogelijk de betalingsachterstanden. Dat is niet effectief. Daarmee duwen ze deze mensen structureel onder het minimale basisniveau dat goed en gezond voor ze is. Het basisniveau dat ze zelf proberen te mogelijk te maken. Daarom willen wij graag iedere vijf jaar een jubeljaar voor minima. Een schuldenpardon voor mensen die een publiek inkomen ontvangen, en die met publiek geld hun schulden aflossen.

6) 100.000 BIJSTANDSHYPOTHEKEN

De toegang tot sociale woningbouw in Nederland is stuk. In het buitenland oogst de sociale woningbouw nog veel en graag lof, maar hier moeten mensen 4 tot 12 jaar wachten op een huis. Ook als mensen echt een woning nodig hebben. Het lukt kennelijk niet meer om huizen te bouwen voor mensen die op de markt geen huis kunnen betalen. Daarom gaan we een markt creëren die die huizen wel maakt. Dat doen we met 100.000 hypotheken van 100.000 euro voor mensen met een uitkering. Daar bouwen we 100.000 huizen van 100.000 euro voor. Met de huidige rente van 2% kost ze dat 375 euro per maand. We zoeken dus 10 miljard om in hypotheken de steken!

7) VORDERINGEN F*K

Mensen met een uitkering en schulden kunnen per jaar maximaal 600 euro aflossen. In drie jaar tijd, de standaardtermijn voor een schuldsaneringstraject, is dat 1.800 euro. Toch zijn er bedrijven en overheden die deze doelgroep veel meer dan dat bedrag voorschieten. Gemiddeld melden mensen zich pas met een schuld van 42.000 euro bij de gemeente. De burger is zelf verantwoordelijk en krijgt de schuld. Maar de schuldeisers zijn mede verantwoordelijk. Zeker als ze kunnen weten dat iemand niet betalen kan. Daarom willen we graag dat alle vorderingen boven 500 euro voor minima komen te vervallen. Op die manier maken we de schuldeisers medeverantwoordelijk om de schuldenproblematiek binnen de perken te houden.

8) INDIVIDUAL RIGHT TO CHALLENGE

Iedere burger die voor zorg afhankelijk is van meer dan één wet, krijgt het recht om haar eigen zorgplan te maken. Als dit plan goedkoper en beter is dan de opgetelde zorg uit de verschillende wetten moet dit plan uitgevoerd worden. Op deze manier krijgen burgers een extra mogelijkheid om echt integrale zorg te krijgen. Daarnaast kunnen overheden en zorgaanbieders lokaal sneller leren welke integrale zorg nodig is, en welke werkt en niet werkt.

 

 

 

Er zijn honderdduizend argumenten om mensen niet te helpen

En we kennen ze allemaal.

Als ze niet gemotiveerd zijn gaan ze de schuldhulpverlening natuurlijk nooit volhouden.

Leuk dat zij dit zelf wil maar wat als dit niet lukt? Dan wordt het de zoveelste teleurstelling.

Mijn kinderen gaan ook gewoon op de fiets naar de sportclub, waarom zouden deze kinderen dat niet ook kunnen?

Er komen hier zoveel mensen die een huis met een tuin willen. Hoe weten we zeker dat ze echt hoogtevrees heeft? 

Als meneer zelf niet zorgt dat hij afkickt kunnen we hem natuurlijk niet helpen. 

Moeder wil altijd van alles voor haar kinderen. Als we haar nu dit geven wil ze volgende week weer wat anders.

Kan ze niet gewoon aan haar netwerk vragen om haar kinderen naar school te brengen?

Vader ligt de hele dag op de bank bier te drinken, dus die kan eerst zelf wel eens wat gaan doen voordat we huishoudelijke hulp inzetten.

Maar hoe weten we zeker dat als we nu dit voor hem doen hij niet weer terugvalt?

Het is niet onze taak om met hem mee te gaan naar het intake in-take gesprek.

Als we mensen hun schulden oplossen komen ze met busladingen naar het stadhuis toe. Dat moeten we niet willen.

Ik kan nog wel even doorgaan, maar wil ik graag dat het hier stopt. Ik wil dat we stoppen met de honderdduizend argumenten die gebruikt worden om mensen niet te hepen.

Niet alleen omdat we er niemand mee helpen. Ook omdat de argumenten vaak nergens op slaan. Ze klinken goed en logisch, maar zijn slecht onderbouwd. Ze vermengen persoonlijke meningen met beleidsmatige abstracties en gaan voorbij het belang van maatwerk.

Zo weten we bijvoorbeeld niet hoeveel gemotiveerde en ongemotiveerde mensen succesvol een schuldsaneringstraject hebben afgerond. Dat is nog nooit onderzocht. Toch is het de belangrijkste reden om mensen niet toe te laten tot de schuldsanering. Waar baseren we dat op?

En waarom verwijten we een moeder die heel weinig heeft dat ze veel voor haar kinderen wil? Laten we dat koesteren in plaats van te vermengen met het belang om meer gebruik van netwerk te maken. En laten we zorgen dat haar kinderen weer naar school gaan in plaats van ons druk te maken over de vraag of ze nu te veel of te weinig vraagt. Om nog maar te zwijgen over de kinderen die thuiszitten om dat we er niet uitkomen wiens taak het is een uitzondering op het gebied van leerlingevervoer te regelen…

Kortom; hoe komen we van deze honderdduizend anti-argumenten af? Wij gaan de komende tijd bij ieder anti-argument dat we horen netjes vragen: ‘oké, maar wat gaan we dan wel doen om dit gezin te helpen?’ Doet u Mee?

Harry Kruiter Actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke Waarden.

Deze column verscheen in november in de papieren Zorg+Welzijn

Is woede altijd een probleem?

Wij helpen veel gezinnen die niet, niet goed of onvoldoende worden geholpen. Die mensen zijn gefrustreerd, boos, en soms woedend. Ze klagen veel. Vaak terecht, vinden wij. En als we dat vinden, betrappen we onszelf erop dat we met ze meeschelden. Op die overheid, dienst of instelling die ze niet helpt. Dat helpt om in gesprek te komen en om wat vertrouwen te winnen. Maar hoe ver kun je daarin gaan? Is het effectief om de woede en het klagen te voeden, en de vertrouwensband te versterken? Of is het zaak om direct duidelijk te zijn en aan te geven dat dat type gedrag hen niet verder zal brengen?

Tina werkt al ruim een half jaar met mevrouw Van der Waal. Ze heeft mevrouw aangemeld bij schuldhulpverlening en er samen met de huisarts voor gezorgd dat mevrouw weer therapie kan volgen. Een half jaar geleden was dat ondenkbaar. Toen wilde mevrouw helemaal niks meer, met niemand. Tina begreep wel waarom ze boos was op de gemeente, het wijkteam, haar therapeut en de woningcorporatie. Ze riep nu al twee jaar om hulp, maar niemand wist haar concreet te helpen. Iedereen bleef maar naar elkaar verwijzen. Daar werd mevrouw Van der Waal steeds bozer van. Terwijl de betrokken hulpverleners vonden dat vooral zij zich niet coöperatief opstelde.

Het lukte Tina nog net naar binnen te glippen voordat mevrouw Van der Waal de deur definitief achter zich dicht trok. Tina schold met haar mee. Op alle instanties die haar niet hielpen, en won zo langzaam haar vertrouwen. Tina is blij met de eerste stappen die mevrouw Van der Waal inmiddels heeft gezet. Schelden doet ze helaas nog steeds. Vooral op de woningbouw. Elke keer als Tina langskomt is ze boos: Waarom is hun urgentie aanvraag afgewezen? Ze hebben toch al een tijd geleden om hulp gevraagd? Tina ziet toch ook wel dat er schimmel op de muren zit? En waarom krijgen vluchtelingen wel zomaar een woning in de straat? Zij en haar man zijn nota bene in deze buurt geboren!

Contact maken is belangrijk, maar hoe ver ga je? Mag je boos zijn op je eigen baas, collega’s of samenwerkingspartners? En kun je dat aan burgers laten merken? En komt er een punt waarop je er mee kan (of moet) stoppen?

Het zou helpen als mevrouw Van der Waal niet meer zo boos zou blijven over die urgentieverklaring. Als ze constructief met de corporatie in gesprek zou gaan. Zij stellen voor om gezamenlijk de schimmel aan te pakken. Maar mevrouw Van der Waal wil nog maar één ding: verhuizen. Het lukt Tina niet meer om haar van iets anders te overtuigen. De woningcorporatie is toch een beetje de gezamenlijke vijand geworden.

Toch denken wij niet dat Tina te ver is gegaan. Zonder mee te schelden was er namelijk helemaal geen resultaat geboekt bij mevrouw Van der Waal. De relatie met de woningbouwcorporatie kan altijd later hersteld worden. Of niet. Slechter dan zes maanden terug is het er in ieder geval niet op geworden.

Daarom schelden wij ook af en toe met burgers mee. Om vastgelopen situaties los te weken. En omdat veel woede ergens terecht is.

Nienke Schlette, Instituut voor Publieke Waarden

Deze column verscheen eerder in de papieren Zorg+Welzijn

Stemadvies #GR2018

Weet u al wat u gaat stemmen? Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart? Wij nog niet. We komen er niet uit. We weten niet goed welke partij het best de verzorgingsstaat van de toekomst kan ontwikkelen. Want dat is waar het om draait op 21 maart. In het vierde jaar na de decentralisaties mogen de politieke partijen hun visie op het sociale domein verkopen. Na vrij hectische jaren van leren en ontwikkelen kunnen we eindelijk vooruit kijken. Waar willen we naar toe? Wat willen wij als gemeente voor verzorgingsstaat zijn? Waar gaan we het lokaal anders, beter, innovatiever doen? Waar gaan we het verschil maken? Geen geringe opgave. Om een weloverwogen keuze te maken letten wij de komende weken op de volgende drie punten:

1: Hoe integraal is het verkiezingsprogramma?

Een eerste blik op de verkiezingsprogramma’s doet vermoeden dat de decentralisaties nooit plaats hebben gevonden. Er is een hoofdstuk voor werk, een hoofdstuk voor onderwijs, een hoofdstuk voor zorg, een hoofdstuk voor jeugd en een hoofdstuk voor inkomen. De belofte van integraal werken lijkt verder weg dan ooit. De oude verkokerde wereld tekent zich netjes af in de inhoudsopgaven van de programma’s. Daarom speuren wij de komende dagen de programma’s af op slimme integrale combinaties. Welke programma bevat de slimste combinaties tussen wonen en zorg, tussen inkomen en welzijn en tussen schulden en jeugdzorg en tussen onderwijs, inkomen armoede en werk?

2: Is het programma Maslow proof?

De afgelopen 20 jaar hebben we de bodem van de Pyramide van Maslow verwaarloosd. Verreweg het grootste aanbod van zorg, welzijn en sociale zekerheid is gericht op ontplooiing. Wij komen nog veelvuldig jobcoaches, en budgetbeheerders tegen die aan gezinnen sleuren zonder dat de basis op orde is. Wonen, inkomen en schuldsanering zijn voor veel mensen in problemen nog steeds moeilijker toegankelijk dan bijvoorbeeld psychische zorg en onderwijs. Veel mensen krijgen niet de rust en zekerheid die nodig is om gezond te leven maar ze krijgen wel de zorg om de stress die dit met zich meebrengt te compenseren. Armoede beleid houdt armoede de in stand. Wij denken dat een grote groep mensen een bredere basis nodig heeft dan we tot nu toe bieden. Daarom gaan wij op zoek naar die partij die bestaanszekerheidsbeleid kan waarmaken.

3: Kopen ze er geen lantaarnpalen van?

Een van de grote vragen voor de decentralisaties was of gemeenten geen lantaarnpalen van zorggeld gingen kopen. Dat is nergens gebeurd, en inmiddels kunnen we die vraag bijna omdraaien. Moeten gemeenten tekorten op jeugd en werk en inkomen compenseren met geld voor de publieke ruimte? Wij zoeken dus naar die politieke partijen die vooruit kunnen denken in plaats van achteraf reageren op tekorten. Partijen die de oude vraag rond het beheersen van de zorgkosten kunnen omdraaien en praten over investeren in de zorg. Dat zijn partijen die integrale financieringsmodellen kunnen ontwikkelen waarmee ze kunnen investeren in de bodem van de verzorgingsstaat. Want die bodem is aan een grondige herstructurering toe.

Waar let u op de komende verkiezingen? Onze tip: Ga voor de verzorgingsstaat van de toekomst!

 

Deze Column verscheen eerder in Zorg&Welzijn

De dreiging van de bureaucratieboemerang

Net nu gemeenten hard bezig zijn om van de lokale bureaucratie af te komen, dreigen de extra regels en controlesystemen weer terug te komen, schrijven Sophie Albers en Harry Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden.

Een fictief voorbeeld: Rian werkt in een sociaal wijkteam in een middelgrote gemeente. Ze is al twee jaar bezig om ervoor te zorgen dat buurtbewoners hulp krijgen op gebied van jeugd, werk en zorg. Rian en haar team zijn er om, samen met burgers, de zorg beter en goedkoper te maken. Lees verder

Bespaar op zorg door te investeren in bestaanszekerheid

De zorgkosten rijzen de pan uit en de politiek wringt zich in allerlei bochten om de kosten te beteugelen. Maar op zorg besparen kan veel simpeler dan nu gebeurt: door onnodige zorg te bestrijden, bepleiten Nienke Schlette en Harry Kruiter van het Instituut van Publieke Waarden.

Het nieuwe kabinet zet in op het voorkomen van onnodige zorg. Dat doet ze, onder andere, door meer zorg van de tweede lijn (zoals het ziekenhuis, een kliniek) naar de eerste lijn (dichtbij huis, zoals de huisarts en fysiotherapeut) te verplaatsen. “Dit leidt tot een afname van het beroep op de tweedelijnszorg”, schrijven zij in het regeerakkoord.

Hoe die verplaatsing precies vorm krijgt, vermeldt het regeerakkoord niet. Helaas. Want daarmee blijft het voorkomen van onnodige dure tweedelijns zorg de heilige graal van minder zorgkosten; ieder kabinet is er naarstig naar op zoek. Lees verder

Waarom de schaarste aan betaalbare woningen onbetaalbaar is

Een betaalbare huurwoning vinden is haast een heilloze missie. De oplossing voor de woningnood? Laat gemeenten en woningcorporaties lokaal bepalen wat nodig is, stellen Eelke Blokker en Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden.

Betaalbare huurhuizen zijn schaars. Zeker in de grote steden. Wachttijden lopen op tot gemiddeld acht jaar. Woningcorporaties, rijksoverheid en gemeenten proberen van alles om die periode te verkorten. Lees hier het artikel

Hoezo je eigen broek ophouden…

We horen het steeds vaker: “burgerinitiatieven moeten hun eigen broek ophouden.” Hoe burgerinitiatieven precies hun broek op moeten houden is ons niet duidelijk. Dat vertellen de lokale beleidsmakers, inkopers en subsidieverstrekkers er niet bij. Burgers moeten vooral “creatief zijn en niet altijd direct bij de gemeente aankloppen.” En als we doorvragen naar waar ze dan wel moeten aankloppen met al hun creativiteit krijgen we vaak het de nieuwe toverwoord te horen: de markt. “Bij de markt moeten ze aankloppen om hun broek op te houden.” Maar hoe ziet die markt er eigenlijk uit?

Rob is een initiatief begonnen om mensen met psychische en psychiatrische problemen naar werk te begeleiden. Toen hij zelf ziek was, heeft hij geleerd dat we dat in Nederland niet goed doen. We benaderen mensen teveel vanuit de ziekte; vanuit hun beperking. Daardoor krijgen mensen zelden een normale baan. In een normale omgeving. Terwijl dat goed mogelijk is, zo laat Rob al jaren zien. Meer dan 50 procent van de mensen die hij helpt vindt een normale baan. Terwijl ze anders dagbesteding zouden doen. Dat is extreem hoog voor deze doelgroep. Maar hoe moet Rob zijn broek ophouden? Op welke markt moet hij shoppen om nog meer mensen naar een normale baan te begeleiden?

Rob is behoorlijk creatief in het meekrijgen van werkgevers om deze doelgroep een normale baan te geven. Maar om vervolgens deze werkgevers ook nog voor zijn diensten te laten betalen zoals een commercieel uitzendbureau zou doen, dat voert wat ver. De enige markt waar Rob zich toe kan wenden is die van de gemeente. De gemeente koopt normaal voor deze doelgroep participatietrajecten, dagbesteding en begeleiding in. Maar Rob wil niet in deze markt werken. Als een soort nieuwe zorgclub. Hij wendt zich tot de gemeente omdat hij denkt dat deze voorzieningen voor een belangrijk deel failliet zijn. Ze werken niet voor de mensen die hij naar een normale baan begeleidt. En volgens Rob komt dat doordat de gemeente haar voorzieningen verkeerd inkoopt.

Daarom wil Rob de gemeente leren dat ze hun middelen beter anders kunnen inzetten. Maar dat lukt niet. Wel kloppen veel professionals hem geregeld op zijn schouders. Wat fantastisch dat hij dit als vrijwilliger doet. Maar Rob wil geen schouderklopjes. Rob wil dat mensen met een psychische of psychiatrische beperking als normaal worden gezien en begeleid. Maar hoe harder hij vrijwillig blijft rennen, des te minder verandert de markt om hem heen. En die markt is links- of rechtsom van de gemeente.

Ook na de decentralisaties zien we nog veel initiatiefnemers zoals Rob. Ze zijn ooit een initiatief gestart omdat er iets in onze gigantische verzorgingsstaat in hun ogen ontbrak of niet goed geregeld is. Vaak is daar per definitie geen markt voor. Als er geld voor was, had het immers wel al professioneel bestaan.

Gemeenten die willen dat dit soort initiatieven hun broek ophouden, houden hun eigen failliete markt in stand. Ten koste van de vrijwillige energie die bewoners er in steken. De uitdaging is om initiatieven zo te bekostigen dat ze helpen om failliete onderdelen van onze verzorgingsstaat te verbeteren. Want daar zijn de meest initiatiefnemers hun initiatief om begonnen.

Dit is de blinde vlek van de verzorgingsstaat

“Deze keer zou het toch moeten lukken?”, dacht Tony. Hij was al twee keer eerder bij de gemeente geweest om schuldhulpverlening aan te vragen. Toen hij zijn baan kwijtraakte, lukte het niet meer om maandelijks alle rekeningen te betalen.

De huur en het gas, water, licht gingen nog net. Maar al snel liep Tony achter met het betalen van zijn zorgverzekering, en het lukt hem niet om die achterstand in te halen. Daar heeft hij hulp bij nodig. Lees verder.