Brainwash Zomerradio

De meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment is dat de overheid en de individualistische samenleving elkaar in een houdgreep houden, volgens bestuurskundige Albert Jan Kruiter (1976). De overheid stimuleert individualisme in zelfredzame burgers, de burger stelt zich op als klant van een steeds bureaucratischere overheid. De publieke zaak gaat verloren.
Kruiter richtte daarom het Instituut voor Publieke Waarden op, dat nieuwe manieren vindt om publieke waarden te realiseren tegen lage kosten. Over dat onderwerp schreef hij In Ons Belang (2013) en publiceerde hij in NRC, De Groene Amsterdammer, Elsevier en Brainwash.nl.

Wat Kruiter betreft mag Help Yourself van De Staat zeker niet ontbreken in Brainwash Zomerradio. Het verwoordt op een mild ironische manier de voorspelling van Alexis de Tocqueville uit 1838 dat democratische samenlevingen zouden ontsporen in doorgeslagen individualisme, daartoe aangespoord door overheden.

Luister hier naar Albert Jan in Brainwash Zomerradio

 

 

 

 

Gesprekken over de Publieke Zaak #5: Tijdig Bestuur(deel 2)

U kunt hier luisteren naar de vijfde podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In deze podcast gaan Ruben Maes en Albert Jan Kruiter in gesprek met Martijn van der Steen (NSOB) over zijn oratie Tijdig Bestuur: strategisch omgaan met voorspelbare verrassingen. Dit gesprek is opgenomen in twee delen. Hieronder vindt u het tweede deel van het gesprek. In dit deel verkennen ze de verschillende manieren waarop een organisatie om kan gaan met onvoorspelbaarheid en voorspelbare verassingen. In het eerste deel bespreken ze de mogelijkheid om vooruit te kijken. Kan dit eigenlijk wel? Hoe ver rijkt onze blik en wat betekent dit voor de complexe opgaven van het openbaar bestuur? Het eerste deel kunt u hier beluisteren.

We wensen u veel luisterplezier met dit vijfde gesprek over de publieke zaak!

Gesprekken over de Publieke Zaak #5: Tijdig Bestuur

U kunt hier luisteren naar de vijfde podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In deze podcast gaan Ruben Maes en Albert Jan Kruiter in gesprek met Martijn van der Steen (NSOB) over zijn oratie Tijdig Bestuur: strategisch omgaan met voorspelbare verrassingen. Dit gesprek is opgenomen in twee delen. In het eerste deel bespreken ze de mogelijkheid om vooruit te kijken. Kan dit eigenlijk wel? Hoe ver rijkt onze blik en wat betekent dit voor de complexe opgaven van het openbaar bestuur? In het tweede deel van het gesprek verkennen ze de verschillende manieren waarop een organisatie om kan gaan met onvoorspelbaarheid en voorspelbare verassingen. Het tweede deel is te beluisteren vanaf de eerste week van mei.

We wensen u veel luisterplezier met dit vijfde gesprek over de publieke zaak!

 

Gesprekken over de Publieke Zaak #4: Integratie en samenleving

U kunt hier luisteren naar de vierde podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In deze podcast gaat Ruben Maes in gesprek met Sadik Harchaoui (Society Impact) en Renée Frissen (Open Embassy) over de tegenstellingen in de samenleving en de spanningen die hiermee samengaan. Waar komen die spanningen vandaan? En hoe moeten we er mee omgaan?

We wensen u veel luister plezier met dit vierde gesprek over de publieke zaak!

 

 

 

Gesprekken over de Publieke Zaak #3: Burgerschap in Onderwijs

U kunt hier luisteren naar de derde podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In deze podcast gaat Ruben Maes in gesprek met Bram Eidhof en Albert Jan Kruiter over burgerschap en Onderwijs. Want wat is burgerschap? Kun je burgerschap aanleren via het onderwijs. En wat leer je dan precies? Tijdens het gesprek verkennen de heren deze vragen en ontwerpen ‘het IPW College voor goed burgerschap’.

We wensen u veel luisterplezier, met dit derde gesprek over de publieke zaak!

 

Gesprekken over de Publieke Zaak #2: Lokale Democratie

U kunt hier luisteren naar de tweede podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In deze podcast gaat Ruben Maes in gesprek met Marije van den Berg en Albert Jan Kruiter over de staat van de lokale democratie. Samen verkennen ze de mogelijkheden en verandering van de toekomstige lokale democratie. Daarbij gaan ze in op de vraag of raadsleden voldoende geëquipeerd zijn om hun rol ook na de decentralisaties goed in te vullen. En ze bespreken nieuwe en alternatieve vormen vormen van democratie.

We wensen u veel luisterplezier, met dit tweede gesprek over de publieke zaak!

 

 

 

Gesprekken over de Publieke Zaak #1: Rol van de Overheid

U kunt hier luisteren naar de eerste podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In dit eerste gesprek hoort u Ruben Maes in gesprek met Albert Jan Kruiter en Paul Frissen. Zij gaan in gesprek over nut en noodzaak van integrale hulpverlening. Gemeenten zijn steeds beter in staat om maatwerk te leveren aan gezinnen met meerdere problemen. Dit is hard nodig, maar komt niet zonder consequenties. Het vraagt van de overheid dat zij zich op alle leefdomeinen van deze gezinnen een rol toe-eigent. Willen we dat eigenlijk wel? Hoe ver kunnen we daar in gaan? En hebben burgers niet ook recht op een zekere mate van onzichtbaarheid?

We wensen u veel luisterplezier met dit eerste gesprek over de publieke zaak!

Deel 1:

Deel 2: