Ieder beleid produceert ongewenste en onverwachte effecten. Hoe goed de bedoelingen ook zijn die er aan ten grondslag liggen. Die onbedoelde en onverwachte effecten zijn een uitstekend aangrijpingspunt om de publieke zaak te verbeteren. Om op Popper te variëren: ze vormen de zwarte zwanen waar politici en bestuurders vooral op de witte zwanen wijzen. Onverwachte en ongewenste effecten ‘falsifiëren’ beleid. Ze laten zien waar het beter kan.

Het falsifiëren van de geldende beleidstheorie zit echter niet in het DNA van de meeste publieke organisaties. Zeker in een tijdperk waarin politiek en beleid steeds meer op elkaar gaan lijken.

Omdat kennis ontbreekt over de belangrijkste publieke problemen en uitdagingen, is het verifiëren van beleid een veel aantrekkelijker alternatief. Dat levert echter weinig nuttige handelingsperspectieven op over hoe het beter kan. De publieke zaak is op papier sterk, maar in de praktijk broos. Met de weerbarstigste, onverwachte en onbedoelde praktijk als belangrijkste bestanddeel, ontwerpt het IPW concrete interventies en oplossingen – op het niveau van bestuur, beleid en uitvoering – die de publieke zaak van vandaag verbeteren en die van de toekomst helpen creëren. We onderzoeken actiegericht.