“Het is een bekend beeld: gezinnen met vele problemen waar zo mogelijk nog meer hulpverleners over de vloer komen. Maar de problemen worden niet opgelost. Hoe kan dat en valt er iets aan te doen? Ja, dat kan, door oplossingen op maat aan te bieden.

De belangrijkste reden dat de ondersteuning aan gezinnen en individuen met meerdere problemen zo stroef verloopt, is dat er nooit specifieke dienstverlening voor deze doelgroep is ontwikkeld. Sterker nog: beleidsmakers ontwikkelen vooral beleid voor mensen met enkelvoudige problemen. Daardoor specialiseren zorgaanbieders zich in het oplossen van één van die problemen.

Tot nu toe kloppen de decentralisaties vooral in theoretische zin. Wij houden met Sociaal Hospitaal scherp in de gaten of dat in de praktijk van probleemgezinnen ook zo is.”

In dit artikel op www.socialevraagstukken.nl verhaalt Eelke Blokker over het doel van IPW’s Sociaal Hospitaal en hoe het werkt. Lees hier het hele artikel.

Auteur(s):  Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Sociale Vraagstukken

Datum van publicatie:  8 februari 2013