Juryrapport

Ook dit jaar heeft beleidsmedewerkend Nederland het de jury weer niet makkelijk gemaakt. We waren even bang dat er in het eerste jaar na de decentralisaties geen plaats meer zou zijn voor beleidsjargon. We dachten dat de uitvoering nu aan zet zou zijn. Dat plat pragmatisme de boventoon zou gaan voeren in onze publieke woordenschat. Maar gelukkig, niets bleek minder waar. Een rijke stroom aan beleidstermen bereikte onze mailbox. Al op 26 januari wees drievoudig winnaar van deze verkiezing Maarten Bening ons op feitencomplex. “Zojuist viel het woord op radio 1 en ze hadden het ook over de collectieve maatwerkvoorziening.” Heerlijk! Een nieuwe beleidsterm van het jaar verkiezing was van start gegaan.

2015 was niet alleen het jaar van de zachte landing. Dit jaar kregen we ook t-shaped professionals en een budgetplafondpiepsysteem. We gingen op grote schaal uittrillen en leerden zelfbindingsverklaringen ondertekenen. Verder is het publieke landschap verrijkt met een congruentiekaart een modeloplegger en een transparantiekalender. En alsof dat nog niet genoeg was hebben we sinds kort ook meekoppelkansen en een heus opvangverbod. Daarnaast had Louis Theunissen gelijk dat zijn nominatie ‘Leenpanda’ geen officiële beleidsterm was. Edoch, de term blijft hier niet onvermeld.

Het was kortom, een gezegend jaar voor beleidstermen! De volgende nominaties verdienen uw speciale aandacht:

Tussenjaar

Term die moet legitimeren dat de oude verzorgingsstaat niet meer werkte, en de nieuwe nog niet werkt. Maar dat is in een jaartje gepiept!

Inregelpunten

Punten die niet zozeer ‘opgelost’ moeten worden, of ‘geregeld’, maar ingeregeld: dat betekent doorgaans opgelost of geregeld, zonder dat iemand iets hoeft te doen, of iemand daar last van heeft (lees: van de agenda verdwijnen).

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid

Methode om fundamentele onbetrouwbaarheid van beoordelaars via hun gemiddelde onbetrouwbaarheid te verhullen.

Meedenkkracht

In een tijd dat checks and balances gezwind eroderen hopen we dat hier in 2016 tegendenkkracht staat.

Zelfkracht

Poging om de misbruikte term eigen-kracht weer op de agenda te krijgen

Vangnetter

Verzamelnaam voor doelgroep die vaak door de mazen van het verzorgingsstatelijke vangnet valt. Vangnieters of Vangnetnieters, waren meer adequate termen geweest.

Doorbraakambtenaar

Ambtenaar die iets voor elkaar krijgt. Niet door te braken, maar door te breken.

Aanjaagteam

Poging van het kabinet om bottom up oplossingen top down te stimuleren, in casu: rondom verwarde personen

Verwarde personen

Personen die in toenemende mate zelf een oplossing moeten vinden voor het feit dat ze geen huis meer hebben, geen slaapplek, geen inkomen, schulden en geen mensen die ze kunnen helpen, en daarvan in de war raken.

Koeienexplosie & ontschaping

Twee agrarische beleidstermen die niet los van elkaar gezien worden: koeienexplosies kunnen leiden tot ontschaping.

Structureel Geïntegreerde Cliëntparticipatie

Instrument om te garanderen dat er nooit meer een echte cliënt aan tafel komt.

Pensioenaftopping

Maar een één term staat symbool voor alles wat onze polder in etymologische zin rijk is. En het draait bovendien om één van de vele ineenstortende pijlers van onze verzorgingsstaat. We hebben het over pensioenen. Die pensioenen zijn we massaal aan het korten. Maar dat klinkt te hard. Dus noemen we dat korten ‘aftoppen’. En daar moeten we natuurlijk over nadenken (pensioenaftoppingsberaad) en overleggen (pensioenaftoppingsoverleg). Vervolgens volgt in de polder rumoer (pensioenaftoppingsprotest). Maar uiteindelijk leidt dat altijd tot een pensioenaftoppingscompromis. En daarmee hebben we een nieuwe beleidsterm van het jaar! Laat de term maar eens lekker over uw tong rollen, en proef de wonderlijke uitspraaksensatie die de jury ook beleefde! Pen-sioen-af-toppings-compromis!

We willen Tjitte Alkema van harte feliciteren. Hij nomineerde deze polderlijke en assonantierijke beleidsterm. Bovendien is Tjitte de eerste die in vier jaar tijd de ongekroonde koning van de beleidstermen, Maarten Bening, weet te verslaan. Tjitte wint het immer verrassende IPW verrassingspakket. Over de uitslag kan uiteraard worden gecorrespondeerd via #BTvhJ.