De zorgkosten rijzen de pan uit en de politiek wringt zich in allerlei bochten om de kosten te beteugelen. Maar op zorg besparen kan veel simpeler dan nu gebeurt: door onnodige zorg te bestrijden, bepleiten Nienke Schlette en Harry Kruiter van het Instituut van Publieke Waarden.

Het nieuwe kabinet zet in op het voorkomen van onnodige zorg. Dat doet ze, onder andere, door meer zorg van de tweede lijn (zoals het ziekenhuis, een kliniek) naar de eerste lijn (dichtbij huis, zoals de huisarts en fysiotherapeut) te verplaatsen. “Dit leidt tot een afname van het beroep op de tweedelijnszorg”, schrijven zij in het regeerakkoord.

Hoe die verplaatsing precies vorm krijgt, vermeldt het regeerakkoord niet. Helaas. Want daarmee blijft het voorkomen van onnodige dure tweedelijns zorg de heilige graal van minder zorgkosten; ieder kabinet is er naarstig naar op zoek. Lees verder