“Daarmee dringt zich met de Big Society de vraag op die we onszelf de komende decennia zullen stellen: kunnen we instrumenten ontwikkelen die een vitale democratische samenleving dichterbij brengen, zonder dat de relatie tussen overheid en samenleving gedomineerd wordt door toezicht, handhaving en controle? Met die vraag leidt Blonds pleidooi niet eens zozeer tot de oplossing voor actuele maatschappelijke problemen, maar vooral tot de start van het debat over de democratische verzorgingsstaat van de toekomst.”

Lees het artikel hier.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter, Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Sociale Vraagstukken

Datum van publicatie:  6 november 2011