De Big Society blijkt in Engeland steeds vaker een legitimering voor repressieve maatregelen te zijn. Cameron beroept zich op het gedachtengoed van Blond om de samenleving te controleren. Dat inzicht kunnen we terugvoeren naar de politiek filosofische verschillen tussen conservatief Burke en politiek-liberaal Tocqueville. Albert Jan Kruiter doet dat in dit essay.

Lees het artikel hier.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter

Gepubliceerd in:  Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken magazine

Datum van publicatie:  5 november 2011