Publicaties: boeken

Reflexoverheid

Waartoe zijn overheden nog in staat? Er overkomt hen van alles, zoals de financiële crisis, de vluchtelingen crisis, of gedecentraliseerde taken rond zorg en welzijn. Bovendien weten overheden niet zo goed meer hoe zij markt en civil society kunnen binden aan wat zij...

Lees meer

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Ze moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen. Hoe krijgt die verbouwing vorm? Een keur...

Lees meer

Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

Met die vraag hielden wij ons de afgelopen drie jaar bezig. Op vele whiteboards, flipovers, a4-tjes en op achterkanten van bierviltjes tekenden wij steeeds maar weer de waardendriehoek. Legitimiteit, Betrokkenheid en Rendement kregen steeds meer invulling en waarde...

Lees meer

De Praktijk als Landingsbaan

Dit e-book gaat over wat in het regeerakkoord van kabinet Rutte II ronduit staat omschreven: "De praktijk waarin mensen achter de voordeur langs elkaar heen werken, komt tot een einde." Met die uitspraak komt de eerste fase van Achter-de-Voordeur-aanpak (AdV) tot een...

Lees meer

Transformeren voor Gevorderden

Het maatschappelijke domein gaat grootscheeps veranderen de komende jaren. Gemeenten krijgen te maken met majeure decentralisaties. Dat vraagt om nieuwe wetten, heldere financiële afspraken, beleidsvrijheid voor gemeenten en een andere organisatie. Maar dat is volgens...

Lees meer

De dag dat Peter de deur dichttimmerde

Peter en Sharon hebben zes kinderen en veel problemen. Verschillende professionals proberen ze daarbij te helpen. Maar het gaat van kwaad tot erger. Dan timmert Peter op een dag de deur dicht. Er komt niemand meer in, en er gaat niemand meer uit. Zijn vriendin en vier...

Lees meer

In Ons Belang: Pleidooi Voor Publieke Waarden

Het is een bekend gegeven: we zijn individueel gelukkig, maar ontevreden over de publieke zaak. Samenleving, middenveld, bedrijfsleven en Binnenhof beleven een identiteitscrisis: Waar doen we het eigenlijk voor? Wat delen we? Volgens Albert Jan Kruiter en Eelke...

Lees meer

De Rotonde van Hamed

Hoe kan het dat voortijdig schoolverlaters, verslaafden, dak- en thuislozen, multiprobleemgezinnen en inwoners van probleemwijken ondanks budget, capaciteit, maatregelen en politiek commitment structureel buiten de boot vallen? Met die vraag benaderde de G27 de...

Lees meer