“De decentralisatie AWBZ staat niet op zich, maar past in een ontwikkeling van vele decentralisaties die al vanaf de eeuwwisseling is ingezet. Grote delen van de tot dan toe centrale verzorgingsstaat worden lokaal ingebed in een nieuw activerend en compenserend stelsel. Aan die ontwikkeling verandert het controversieel verklaren van dit voorstel van dit kabinet helemaal niets.

Daarom doen onze parlementariërs er dinsdag 29 mei goed aan de decentralisatie van de Awbz niet controversieel te verklaren. Liever zouden ze er bij het kabinet op aandringen om snel de duidelijkheid en zekerheid te geven die gemeenten nodig hebben om vooruit te kunnen met het ontwerp van de verzorgingsstaat van de toekomst.”

U kunt dit artikel hier lezen.

Auteur(s):  Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Binnenlands Bestuur

Datum van publicatie:  23 mei 2012