“For last year’s words belong to last year’s language. And next year’s words awaits another voice”

Het bovenstaande citaat komt uit de bundel ‘Four Quartets’ van T.S. Elliot. Een bundel waarin de dichter de relatie van de mens met de tijd, het universum en het Goddelijke verkent. Geen beter citaat om het juryrapport van de jubileumeditie van de ‘Beleidsterm van het Jaar Verkiezing,’ mee te beginnen. And what a year it was….2016. Transformatiejaar. Doorstartjaar. Ontwikkeljaar. Uitriljaar. Bijkomjaar. Pre-verkiezingsjaar. Oogstjaar. Het jaar van Brexit en Trump. Het Tweede Jaar Na De Decentralisaties. Het Eerste Jaar van de Verzorgingsstaat van de Toekomst, volgens sommigen.

Welke beleidsterm wordt de opvolger van ‘Pensioenaftoppingscompromis’ (2015) ‘Brede Regietafel Jeugd’ (2014), ‘Maatwerkcompensatie’ (2013) en ‘Onnodige Zorg’ (2012)? Welke beleidsterm wordt de vijfde beleidsterm van het jaar? U nomineerde gepassioneerd en veelvuldig via #BTVHJ op twitter. Niet alle nominaties kon de jury als waarlijk ‘beleidsmatig’ waarderen. ‘Bitterballenmotie,’ van meervoudig winnaar Maarten Bening vond de jury weliswaar van een ruwe poëtische kracht getuigen, edoch, meer een ‘Raadspolititieke Term Van Het Jaar.’ Niels Willems nomineerde ‘Tuig van de Riggel’, ‘Pleur Op’ en ‘Lazer Zelf Op’. Hoewel deze termen onmiskenbaar deel zijn gaan uitmaken van het publieke discours, lijken ze vooralsnog vooral in het politieke discours te gedijen. Het stemt de jury gelukkig dat ze nog niet met enige regelmaat in beleidsartefacten als nota’s, rapporten, circulaires, notities en verkenningen terugkeren. Niet nominatiewaardig dus.

Over het algemeen stelt de jury dat het op beleidsetymologisch front een rustig jaar was. Waar het politiek zindert, komt beleid tot rust, zo lijkt het. Al kan het ook stilte voor de storm zijn. Een nieuw kabinet (naar schatting september 2017), brengt over het algemeen een hausse aan beleidsterminologische beleidsinnovatie mee.

Enige nominaties verdienen speciale vermelding.

Waar we vorig jaar ‘Ontschaping’ en ‘Koeienexplosie’ nomineerden en de ‘Leenpanda’ net buiten de nominatie viel, kwamen we dit jaar de volgende zoölogisch getinte beleidsterminologie tegen:

Probleembever: Een bever die in de provincie Limburg doet wat bevers doen en daardoor met uitzetting bedreigd wordt.

Wolvendraaiboek: Waardig opvolger van het potvisprotocol nu van toepassing op wolven die niet zozeer aanspoelen aan de westkust maar Oost-Nederland binnen komen wandelen.

KIP-EI: Het Kennis Intensiverings Plan Energie Innovatie (Zie ook onder bij ‘Op Hol Geslagen Windmolen).

Daarnaast zagen de volgende termen het licht:

Regeldrukcollege: Speciaal college dat er voor moet zorgen dat het door regels niet te druk wordt. (De jury verwacht voor volgend jaar een Regeldrukcolleges-college).

Dementievriend: Vriend van dementerende die de website van het Deltaprogramma Dementie (ook bijna genomineerd) ‘activeert’.

Plascontract: Contract dat niet zozeer vastlegt dat mensen moeten plassen, maar hoevaak ze mogen plassen in verzorgingstehuizen.

Innovatiezone: Term die uitdrukt dat we in dat land alleen innoveren in speciaal daartoe aangewezen ‘zones’ (niet te verwarren met ‘regelvrije ruimte’).

Ontzuinigen: Omgekeerd bezuinigen: minder bezuinigen dan je van plan was om te bezuinigen.

Speciale vermelding verdient de eerste Beleidsterm die we dit jaar binnenkregen, de:

Ophol Geslagen Windmolen: Windmolen die door niet werkende remmen ‘spontaan’ is gaan draaien. Enige relatie met het KIP-EI (zie boven) is ons niet bekend.

Maar goed, er kan er maar één de beste zijn. De winnende term is van een ongekende linguïstische schoonheid. Allitererend, ritmisch, een zweem van binnenrijm. Bovendien, de term drukt de kern van 2016 uit. Een jaar waarin we crisismanagement jaar 2015 (vooral in het sociale domein) achter ons lieten en vooruit keken. Een jaar waarin we corrigeerden en wenden. Een jaar waarin we nationale bureaucratische standaarden aanpasten aan lokale werkelijkheden. De jury juicht die ontwikkeling toe. Om die reden laten we u niet langer in spanning. De Beleidsterm van het Jaar 2016 is geworden.

Startstreepmutaties: Beleidsjargon voor aanpassing van een inschatting als achteraf blijkt dat de inschatting niet klopt (in casu: budgetten Jeugdwet en WMO)

De logica in de term, raakt de jury zeer. Wie ergens start, heeft een startstreep nodig. Wie achteraf ontdekt dat het traject anders loopt, moet het startmoment heroverwegen. Dat kan er toe leiden, dat halverwege de race het startmoment wordt aangepast. ‘Beter ten halve gemuteerd, dan ten hele gedwaald’, maar dan in één term uitgedrukt. Het is juist dat leervermogen dat de jury in deze dynamische tijden ten zeerste waardeert.

Zeker in combinatie met het woord ‘septembercirculaire’ (De startstreepmutaties zijn doorgeschoven naar de septemberciculiare’, stijgt de esthetische waarde van de kersverse beleidsterm van het jaar tot T.S. Elliot-achtige proporties. En het is Derk Loorbach die op @twitter die relatie legde. Hij wint daarom de Kalibreerbokaal in de vorm van een IPW boekenpakket! We zullen het zo snel mogelijk naar je toesturen Derk!

We danken u allen voor uw deelname en met T.S. Elliot wachten we op het woord, de beleidsterm van volgend jaar.

Ps: Over de uitslag kan worden gecorrespondeerd via #BTWVHJ op @twitter