De overheid groeit waar het gaat om controle, toezicht, handhaving en bureaucratie, maar trekt zich terug als gaat om zorg, dienst en hulpverlenen. Nu de verzorgingsstaat onbetaalbaar dreigt te worden, krijgen we te horen dat we het zelf moeten doen. Kunnen we dat nog?

Mensen zitten nu eenmaal zo in elkaar dat ze collectieve arrangementen uithollen. De enige manier waarop de overheid dit kan tegengaan is met regels of sancties. De overheid moet ervoor zorgen dat we dat weiland niet met z’n allen kaalvreten en dat er geen mensen worden uitgesloten van het gebruik ervan.

De belangrijke vraag is hoe de overheid zou kunnen terugtreden zonder dat er onrechtvaardigheid ontstaat. Hoe voorkomen we dat mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen, worden uitgesloten van de samenleving?

Lees hier het hele artikel op de website van De Groene.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter

Gepubliceerd in:  De Groene Amsterdammer

Datum van publicatie:  18 juni 2012