Hoe kan het dat voortijdig schoolverlaters, verslaafden, dak- en thuislozen, multiprobleemgezinnen en inwoners van probleemwijken ondanks budget, capaciteit, maatregelen en politiek commitment structureel buiten de boot vallen? Met die vraag benaderde de G27 de auteurs in het voorjaar van 2006.

Onder de noemer Aanval op de Uitval zijn we op zoek gegaan naar een antwoord op deze vraag. Het antwoord ligt verscholen in “De Rotonde van Hamed”. Het boek is het resultaat van zeer intensieve onderzoeks- en actietrajecten in dertien steden rondom veertien best practices op het gebied van kansarmen, probleemjongeren en probleemwijken.

Lees hier het volledige boek in PDF.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter, Dorrit de Jong, Janine van Niel, Constant Hijzen

Gepubliceerd in:  Nicis Institute

Datum van publicatie:  14 februari 2008