Dagblad Trouw besteedt in een serie artikelen aandacht aan de actualiteit van het werk van Alexis de Tocqueville (1805-1859). In dat kader sprak Wilfred van de Poll met Albert Jan Kruiter. Kruiter promoveerde op het werk van Tocqueville en schreef er het boek Mild Despotisme over. Een boek waarin hij door de ogen van Tocqueville naar de huidige verzorgingsstaat kijkt.

Lees het interview hier.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter

Gepubliceerd in:  Trouw

Datum van publicatie:  23 september 2011