Wél toegang is vaak goedkoper

Als de verzorgingsstaat straks dichter bij de burger wordt uitgevoerd, door gemeenten, met veel minder budget, dan zal die vooral in het teken staan van minder hulp. Burgers die hun problemen zelf of samen kunnen oplossen, moeten het zelf of samen doen. Daarbij wil iedere gemeente voorkomen dat ze gratis en voor niets de rotte appels van de buren opruimt.

Daarom selecteren gemeenten aan de poort scherp wie wel en wie geen toegang krijgt tot zorg en sociale zekerheid. Hogere drempels bij de toegang leiden logischerwijs tot minder kosten. Dat is alleen lang niet altijd zo. Vooral niet, als het om mensen gaat die de verzorgingsstaat het hardst nodig hebben.

Dat beredeneert Eelke Blokker in Het Financieele Dagblad aan de hand van het verhaal van Elizabeth, die zich meldde bij IPW’s Sociaal Hospitaal (www.sociaalhospitaal.nl).

Lees hier het volledige artikel in FD.

Auteur(s):  Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Financieel Dagblad

Datum van publicatie:  24 augustus 2013