U kunt hier luisteren naar de eerste podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In dit eerste gesprek hoort u Ruben Maes in gesprek met Albert Jan Kruiter en Paul Frissen. Zij gaan in gesprek over nut en noodzaak van integrale hulpverlening. Gemeenten zijn steeds beter in staat om maatwerk te leveren aan gezinnen met meerdere problemen. Dit is hard nodig, maar komt niet zonder consequenties. Het vraagt van de overheid dat zij zich op alle leefdomeinen van deze gezinnen een rol toe-eigent. Willen we dat eigenlijk wel? Hoe ver kunnen we daar in gaan? En hebben burgers niet ook recht op een zekere mate van onzichtbaarheid?

We wensen u veel luisterplezier met dit eerste gesprek over de publieke zaak!

Deel 1:

Deel 2: