Albert Jan Kruiter gaf een interview aan Jeroen Hopster van Filosofie Magazine. Ze spraken over de participatiesamenleving, individualisme, bureaucratie en de toekomst van de verzorgingsstaat.

Als u een abonnement hebt op Filosofie Magazine, kunt u het interview hier terug lezen.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter

Gepubliceerd in:  Filosofie Magazine

Datum van publicatie:  5 december 2013