In De Herbergkrant, de straatkrant van Oost-Nederland, legt Eelke Blokker uit wat de missie is van het IPW. “Publieke waarden moeten worden verdedigd. Het gaat niet goed met de publieke zaak. De democratie is gedegenereerd; de verzorgingstaat is een karikatuur van de oorspronkelijke opzet geworden. Vrijheid, gelijkheid en broederschap hebben plaats gemaakt voor efficiency, concurrentie en competitie. Overheid en burger spelen mekaar de bal toe inzake de publieke verantwoordelijkheid, met alle gevolgen van dien.”

Lees hier het interview in Herbergkrant No.13 (vanaf p. 14).

Auteur(s):  Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Herbergkrant

Datum van publicatie:  11 juli 2011