Het lokale bestuur is op drift. Na 2015 zal er een nieuwe verzorgingsstaat ontstaan op gemeentelijk niveau. Niet iedereen zal de verschillen die dat veroorzaakt accepteren. Toch zullen gemeenten zelf moeten leren hoe ze daarmee omgaan. Ze moeten een balans vinden tussen gelijk behandelen van gelijke gevallen en het ongelijk behandelen van mensen naarmate ze verschillen.

Samen met Roel in ‘t Veld, schreef Albert Jan Kruiter hierover op Sociale Vraagstukken. Hier vindt u het artikel.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter, Roel in 't Veld

Gepubliceerd in:  Sociale Vraagstukken

Datum van publicatie:  12 september 2013