De nationale overheid heeft veel taken overgeheveld naar gemeenten, maar hoe zorg je er als gemeentebestuur nu voor dat die burger met jou wil meedenken, om samen de verzorgingsstaat van de toekomst vorm te geven? Daarvoor hebben we een democratische investeringsagenda nodig, zeggen Bram Eidhof en Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden. Lees verder