Denken!

Reset democracy, reclaim the public, re-aim capital. Ons Instituut onderzoekt en verbetert de publieke zaak door publieke problemen duurzaam en waardengedreven op te lossen. Hoe? Lees hier verder.
 

Doen!

In ons Sociaal Hospitaal organiseren we betere en goedkopere zorg en zekerheid voor mensen die dat het hardst nodig hebben. Hoe? Dat lees je hier!
 
 

Leren!

De School voor Publieke Waarden geeft je nieuwe inzichten die essentieel zijn voor de publieke zaak van morgen. Door je eigen praktijk mee te nemen; Hoe? Dat lees je hier!
 
 

Denken!

%

Doen!

%

Leren!

%

Methode

 

IPW actieonderzoek

 

Onbedoelde en onverwachte effecten zijn een uitstekend aangrijpingspunt om de publieke zaak te verbeteren. Lees meer

IPW publieke ondernemingen

 

Het IPW ontwerpt nieuwe oplossingen voor publieke problemen. Die ontwerpen zijn nieuw in filosofische, financiële én organisatorische zin. Lees meer

IPW Kennisagenda

 

Naast concrete resultaten in de publieke praktijk, levert ons actieonderzoek en publiek ondernemerschap fundamentele kennis op. Lees meer

Instrumenten

 

Het IPW doet actieonderzoek, zet publieke ondernemingen op en ontwikkelt kennis. Daarvoor ontwerpt het IPW zelf instrumenten. Die instrumenten verbeteren de publieke zaak. Soms gebruiken we ze afzonderlijk, soms combineren we ze. Ze leiden in ieder geval tot oplossingen op “microniveau” voor individuele burgers, maatschappelijk ondernemers, professionals, gemeenten misschien.

Daarnaast roepen ze vragen op voor de verhouding tussen markt, overheid en samenleving (mesoniveau) en de publieke zaak (macroniveau). Dat is hoe het IPW werkt. Van concrete oplossingen, naar grote vragen. Dit zijn de instrumenten die we daarbij gebruiken:

Portfolio

 

Publicaties

 

ARTIKELEN

Decentralisatie vraagt om rust in de tent

De grootschalige decentralisaties in het sociaal domein verlopen nog niet vlekkeloos. Wat te doen? Volgens Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden is het terugdraaien van de decentralisaties geen oplossing, net zo min als ‘doordecentraliseren’. Zijn aanbeveling: rust in de tent, en een sterker besef dat rechtvaardigheid ook schuilt in het behandelen van […]

0 comments

Van grip naar begrip

Iedere keer dat een raadslid of Tweede Kamerlid vraagt om ‘grip’ op het sociale domein, zit er aan het einde van de dag weer een professional of burger vijftien minuten langer formulieren in te vullen. En ondanks al die administratie komen de tekorten en overschotten in het sociaal domein telkens volledig uit de lucht vallen. […]

0 comments

Brainwash Zomerradio

De meest dringende maatschappelijke kwestie van dit moment is dat de overheid en de individualistische samenleving elkaar in een houdgreep houden, volgens bestuurskundige Albert Jan Kruiter (1976). De overheid stimuleert individualisme in zelfredzame burgers, de burger stelt zich op als klant van een steeds bureaucratischere overheid. De publieke zaak gaat verloren. Kruiter richtte daarom het […]

0 comments
ALLE ARTIKELEN

COLUMNS

Bad Ass Bestaanszekerheid

Aan het einde van het jaar blikken we graag vooruit. Ver vooruit deze keer, want dit is onze laatste bijdrage voor Zorg en Welzijn. We gaan de komende jaren andere dingen doen. Dat is nodig. De decentralisaties hebben veel mogelijk gemaakt en we zien overal mooie ontwikkelingen. Dat zal de komende jaren ook nog hard […]

0 comments

Er zijn honderdduizend argumenten om mensen niet te helpen

En we kennen ze allemaal. Als ze niet gemotiveerd zijn gaan ze de schuldhulpverlening natuurlijk nooit volhouden. Leuk dat zij dit zelf wil maar wat als dit niet lukt? Dan wordt het de zoveelste teleurstelling. Mijn kinderen gaan ook gewoon op de fiets naar de sportclub, waarom zouden deze kinderen dat niet ook kunnen? Er […]

0 comments

Is woede altijd een probleem?

Wij helpen veel gezinnen die niet, niet goed of onvoldoende worden geholpen. Die mensen zijn gefrustreerd, boos, en soms woedend. Ze klagen veel. Vaak terecht, vinden wij. En als we dat vinden, betrappen we onszelf erop dat we met ze meeschelden. Op die overheid, dienst of instelling die ze niet helpt. Dat helpt om in […]

0 comments
ALLE COLUMNS

BOEKEN

Reflexoverheid

Waartoe zijn overheden nog in staat? Er overkomt hen van alles, zoals de financiële crisis, de vluchtelingen crisis, of gedecentraliseerde taken rond zorg en welzijn. Bovendien weten overheden niet zo goed meer hoe zij markt en civil society kunnen binden aan wat zij willen bereiken. Overeenstemming ontstaat alleen na complexe onderhandelingen over welke oplossingen er […]

0 comments

Hoe de verzorgingsstaat verbouwd wordt

In 2015 begon een ingrijpende verbouwing van de verzorgingsstaat. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de nieuwe jeugdwet, de participatiewet en de Wmo. Ze moesten het daarbij ook nog eens met 20 procent minder budget doen. Hoe krijgt die verbouwing vorm? Een keur van wetenschappers en journalisten brengt de nieuwe situatie scherp in beeld. Door professionals en burgers te volgen […]

0 comments

Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?

0 comments
ALLE BOEKEN

ANDERE MEDIA

Instituut voor Publieke Waarden zoekt Actieonderzoeker

Wij zoeken een actieonderzoeker… Dat is voor ons iemand die zelf dingen onderneemt en daar anderen van laat leren. Het is iemand die met ons de verzorgingsstaat van de toekomst uitvindt. Iemand die graag met z’n voeten in de modder staat om te ervaren hoe dat voelt. Iemand die veel van dingen vindt maar zijn […]

0 comments

Beleidsterm van het jaar verkiezing #BTvhJ

Onze goede vriend Nietzsche liet zich ooit ontvallen dat mensen die een vreemde taal beperkt beheersen, daar veel meer plezier van hebben dan zij die het goed spreken. Want geluk vaart op oppervlakkige kennis, aldus Nietzsche. Wij zijn het daar niet mee eens. Zeker niet als het over de edele taal der beleid gaat. We begrijpen dat veel mensen zich gelukkig prijzen om […]

0 comments

Hoe doorgeslagen bureaucratie tot willekeur leidt

Mensen die meer problemen hebben dan ze kunnen tellen: beleidsmakers noemen ze multi-probleemgezinnen. In 2006 ging ik bij ze op de bank zitten, om te kijken hoeveel en welke professionals daar over de vloer komen en hen te vragen: wat had je hier nu eigenlijk willen doen wat niet mocht? Dan breng ik die regeltjes […]

0 comments
ALLE ANDERE MEDIA

Mensen