INSTRUMENTEN

Het IPW doet actieonderzoek. Daarvoor ontwikkelt IPW zelf instrumenten. Die instrumenten dragen bij aan een betere publieke zaak. Soms gebruiken we ze afzonderlijk, soms combineren we ze. Ze leiden in ieder geval tot oplossingen op “microniveau” voor individuele burgers, maatschappelijk ondernemers, professionals, gemeenten misschien.

Daarnaast roepen ze vragen op voor de verhoudingen tussen markt, overheid en samenleving (meso) en de publieke zaak (macro). Dat is hoe het IPW werkt. Van concrete oplossingen, naar grote vragen. Hieronder zijn de instrumenten die we daarbij gebruiken: