Naast concrete resultaten in de publieke praktijk, levert ons actieonderzoek en publiek ondernemerschap fundamentele kennis op. Die theoretisch- en praktisch relevante kennis vormt de belangrijkste grondstof voor verdere wetenschappelijke ontwikkeling.

We richten ons op de vormgeving van nieuwe ideeën en inzichten over democratie en verzorgingsstaat, economie en sociaal ondernemerschap, governance en government, en nieuwe verhoudingen tussen markt, samenleving en overheid.

Behalve wetenschappelijke inbedding, zoekt het IPW ook naar organisatorische inbedding van kennis. Dat doen wij door onderwijs te geven aan individuele public servants en met op maat gemaakte incompany trajecten. Onder het motto “Teaching Smart People How To Learn” denken wij met bestuurders, managers, ambtenaren en professionals door over het permanent verbeteren van de publieke zaak. Deconstrueren, doorrationaliseren en herontwerpen zonder aanzien des systeem. Dat verstaat het IPW onder kennisvalorisatie.

De komende 5 jaar doen we onderzoek aan de hand van deze kennisagenda: