Als de samenleving ingewikkeld wordt, zijn laaggeletterden het eerst de klos. Zij haken af en vallen uit omdat ze geen wijs kunnen worden uit de brieven die ze krijgen en online de weg kwijtraken. De overheid moet deze uitsluiting op grond van taalvaardigheid aanpakken. Bij zo’n strijd voor eenvoud en persoonlijk contact heeft iedere burger baat, omdat het de overheid dwingt om helder te communiceren en optimaal toegankelijk te zijn. Lees verderĀ