Over ons

AJ Kruiter

actieonderzoeker aj@publiekewaarden.nl
06 46 354 214

 •   Onderzoek
 • frontlijn
 • entrepreneurship
Meer...

‘‘A New Political Science is needed for a world altogether new”  Tocqueville

Albert Jan heeft zijn hart al meer dan 20 jaar verpand aan de publieke zaak. Als actieonderzoeker van het IPW maakt hij zich hard voor een cultuur waarin ‘we the people’ het eigenaarschap over onze gezamenlijke problemen en oplossingen weer terugpakken. Daarnaast is hij hardgrondig pleitbezorger van het ‘ongelijkheidsbeginsel’. Albert Jan heeft een hoge pet op van onze verzorgingsstaat, maar deinst er niet voor terug onze bureaucratie fanatiek te deconstrueren en ontwrichten. Loyaliteit en kritiek zijn voor hem intens aan elkaar verbonden. Als leerling van Tocqueville (waar hij in 2010 op promoveerde) weet hij dat democratische ervaringen en directe vormen van solidariteit nodig zijn om onze democratie te onderhouden en behouden. AJ is oprichter van de Narangi Foundation. Hij werkte twee jaar in India aan Mild Despotisme. Regelmatig doet hij op podia en in kleine stoffige kamertjes zijn geloof in maatwerk als voorwaarde voor sociale rechtvaardigheid uit de doeken. Hij schreef verschillende boekenen publiceert regelmatig in landelijke dagbladen en tijdschriften. Hij won de prestigieuze G.A. Van Poelje Prijs voor het beste proefschrift over het openbaar bestuur van Nederland en België.

Eelke Blokker

actieonderzoeker eelke@publiekewaarden.nl
06 12 141 803

 • Onderzoek 30%
 • Frontlijn 80%
 • Entrepreneurship 100%
Meer...

Few people have the imagination for reality’  Goethe

Eelke is de wandelende definitie van maatschappelijk ondernemerschap. Een problemsolver zonder poespas. Zo zette hij een daklozenopvang op en startte hij een werkbedrijf voor het granieten bestand van de bijstand. Bij het IPW helpt hij om rust en perspectief te organiseren voor de vaak hectische levens van gezinnen met meerdere problemen. Op basis van zijn ervaringen ontwikkelt hij vervolgens methoden om de professional van de toekomst op te leiden. Daarnaast is Eelke continue op zoek naar alternatieve financieringsmodellen om nieuwe maatschappelijke organisaties te bekostigen, of bestaande organisaties op een nieuwe manier. Kern van die zoektocht is het tegengaan van perverse prikkels en publiek geld effectiever inzetten op wat werkt.

Harry Kruiter

actieonderzoeker harry@publiekewaarden.nl
06 24 731 523

 • Onderzoek 100%
 • Frontlijn 70%
 • Entrepreneurship 40%
Meer...

“Only those who attempt the absurd will achieve the impossible.  I think it’s in my basement… let me go upstairs and check” Escher

Harry is een bevlogen onderzoeker pur sang. Een begenadigd observator die even gemakkelijk door beleidsechelons als door boardrooms en huiskamers manoeuvreert. Hij leest alles wat los en vast zit en bijt zich vast in zijn onderwerpen als waren het de 27 kasseistroken van Parijs Roubaix die hij ooit bedwong. Hij specialiseert zich dan ook in onoplosbare schuldenproblematiek en de vraag hoe publieke organisaties bottom up kunnen leren. Onlangs publiceerde hij het boek “Hoe Waardeer Je Een Maatschappelijk Initiatief?” met als doel maatschappelijk ondernemers te bewegen om de publieke zaak op een meer robuuste manier naar hun hand te zetten en ambtenaren te stimuleren maatschappelijk ondernemers op waarde te schatten. Eerder werkte bij de Gemeente Den Haag en de Universiteit Leiden en hield zich bezig met krachtwijken, veiligheidshuizen, bewonersorganisaties, MBO’s en vernieuwing van het welzijnswerk. Als actieonderzoeker bij het IPW vindt Harry dat de wetenschappelijke kennis die hij produceert altijd een middel moet zijn om publieke problemen op te lossen.

Nienke Nije Bijvank

producer nienke@publiekewaarden.nl
06 16 029 653

 • Onderzoek   75%
 • Frontlijn 50%
 • Entrepreneurship 75%
Meer...

‘No man’s knowledge here can go beyond his experience’  John Locke

Nienke Nije Bijvank is de producer van het Instituut voor Publieke Waarden. Grote IPW-producties zijn een kolfje naar haar hand. Nienke dompelt zich met overgave onder in praktijken die in het verlengde liggen van haar onderzoek. Het beste bewijs daarvoor leverde ze, toen ze zich als kersvers vrijetijdswetenschapper toelegde op het runnen van meerdere campings in Zuid-Frankrijk. “La Patronne” dus. Denk dan aan het kaliber 350 kampeerplekken, veel gele kentekens, animatieteams, en ergens achterop het terrein nog een ouderwets Frans woonwagenkampje dat ’s zomers de nodige spanningen met Les Néerlandais met zich meebrengt. Met haar fenomenale organisatiekracht stuwt Nienke het IPW én de publieke zaak naar grotere hoogten. Doen is het nieuwe denken, voor Nienke. Ze zal alle realistische IPW plannen, tot ideale proporties terugbrengen. Nienke zal zich toeleggen op Society Must Be Defended (bijnaam: de IPW-academie) in het bijzonder, en grotere IPW producties in het algemeen.

Sophie Albers

actieonderzoeker sophie@publiekewaarden.nl
06 49 835 765

 • Onderzoek 70%
 • Frontlijn 60%
 • Entrepreneurship 70%
Meer...

“Most people take the limits of their vision to be the limits of the world. A few do not. Join them.” Arthur Schopenhauer

Sophie is eigenlijk altijd maar op zoek naar één ding: praktische wijsheid. Kennis die je kan gebruiken en toepassen. Ze ziet niets liever dan dat IPW-ers in het algemeen en professionals in het bijzonder kennis ontwikkelen waarmee we de samenleving kunnen verbeteren en de verzorgingsstaat van de toekomst kunnen uitvinden. Want dat is voor Sophie waar het om gaat: Hoe ontwikkelen we een samenleving die voor iedereen zinvol is? Als multidisciplinista benadert ze maatschappelijke vraagstukken filosofisch, sociologisch, antropologisch, psychologisch, of organisatiekundig. Maar ze blijft niet aan de zijlijn staan. Haar schier ongeëvenaarde drive voor lerende organisaties en nieuwsgierigheid naar lerende professionals maakt haar de spil in het web van de School voor Publieke Waarden.

Manon Poppe

officer 
manon@publiekewaarden.nl
06 21 38 87 04

 • Onderzoek 10%
 • Frontlijn 90%
 • Entrepreneurship 50%
Meer...

”for every minute spent organizing, one hour is earned” – benjamin franklin

Manon is de administratieve back bone waarop het IPW rust. Ze plant. Ze ordent. Ze regelt. En ze is de eerste die je aan de telefoon krijgt als je het IPW belt. Manon is een multi-taskende nononsense-ster die haar enthousiasme eerder uitte in advocatenkantoren en verschillende horeca. Ze studeerde juridische dienstverlening in Zwolle.  En niet onbelangrijk: ze is de IPW-bhv-er. Kortom: Manon is de reden dat het IPW bereikbaar is en je te woord kan staan. Manon brengt tot slot broodnodige hospitallity naar de publieke zaak.

Jop Munneke

actieonderzoeker  
jop@publiekewaarden.nl 
06 30 58 04 69

 • Onderzoek 90%
 • Frontlijn 80%
 • Entrepreneurship 30%
Meer...

”Questioning the ostensibly unquestionable premises of our way of life is arguably the most urgent of the services we owe our fellow humans and ourselves”- Zygmunt Bauman

Jop Munneke ademt nieuwsgierigheid. Al is het alleen al om zijn onverzadigbare lust naar kennis te stillen. Hij studeerde antropologie en criminologie en militaire strategische wetenschappen en het zou ons verbazen als dat zijn laatste studies waren. Het is Jops missie om kennis om te zetten in oplossingen. Of het nu gaat om community policing in Zuid-Afrika, prostitutiebeleid in Zweden of voortijdig schoolverlaters in Nederland, Jop graaft zich in, bijt zich vast, observeert en komt boven. Dat deed hij als beleidsmedewerker mensenhandel en prostitutiebeleid bij de gemeente Den Haag en dat doet hij als hij schaatst, zeilt, klimt en op allerhande andere manieren moeder natuur verkent. Jop houdt zich als actieonderzoeker bij het IPW bezig met het maken van maatwerk voor mensen die meer problemen hebben dan ze kunnen tellen. Om vervolgens actieonderzoekend plannen te ontwikkelen waarmee we de verzorgingsstaat van de toekomst kunnen inrichten voor mensen die zorg nodig hebben. Hij helpt ons om ons blijvend te verbazen over wat we dagelijks tegenkomen.

Saskia Zuijderduijn

actieonderzoeker
saskia@publiekewaarden.nl
06 12 954 025

 • Onderzoek 30%
 • Frontlijn 80%
 • Entrepreneurship 70%
Meer...

”The self is not something ready-made, but something in continuous formation through choice of action.” – John Dewey

Saskia Zuijderduijn is een brok practice what you preach. Geen actie zonder reflectie. Ze heeft meerdere uithoeken van het publieke universum verkend. Ze werkte in de jeugdhulpverlening, was geestelijk verzorger van gedetineerden, docent Social Work, is trainingsacteur en zet al haar talenten in voor de School voor Publieke Waarden. Waar Saskia lacht, komt een waarheid tot stand. En dat doet ze veelvuldig. Humor is immers de hoogste vorm van reflectie. Saskia is het beste te definiëren als een ontspannen kwaliteitsfetisjist die vooral let op wat mensen leren, of ze leren, en wat ze nodig hebben om te leren. Bij de School voor Publieke Waarden is dat precies wat ze doet: het ontwikkelen van leeromgevingen waar de publieke zaak duurzaam beter van wordt.

Pieter-Bas van Steenis

actieonderzoeker 
pieter-bas@publiekewaarden.nl
06 50 250 747

 • Onderzoek 60%
 • Frontlijn 80%
 • Entrepreneurship 40%
Meer...

”Facta, non verba”

Pieter-Bas is de verpersoonlijking van Facta non Verba. Geen woorden maar daden. Dat betekent overigens niet dat hij niet graag praat. Over Rotterdam, bijvoorbeeld. Door zijn jarenlange ervaring als medewerker in de daklozenopvang, wijkteammedewerker en all round casuskraker kent hij de sluiproutes door menig bureaucratisch moeras. Het woord ‘sociale inclusie’, zal je hem niet snel in de mond horen nemen, maar dat is wel wat hij dagelijks realiseert. Bij ons doet hij dat voornamelijk in het Sociaal Hospitaal. Pieter-Bas is een even nuchtere en onverschrokken Problem fixer, die het ook niet na zal laten om instellingen, gemeenten en wetgevers te wijzen op hun verantwoordelijkheden, en hoe ze die moeten nemen. Hij is de officieuze chef common sense bij Sociaal Hospitaal.

Yvon Tick-Tolle

schoolbouwer
yvon@publiekewaarden.nl
06 53 368 095

 • Onderzoek     30%
 • Frontlijn 50%
 • Entrepreneurship 80%
Meer...

”It only takes one sassy sheep to change the direction of the herd ”

Yvon Tick leeft plannen, regelen, maken, doen, aanpakken. ‘Lekker organiseren’ is haar middle name. En dat dat doet ze op onnavolgbare wijze. Als muziekwetenschapper en Pop en Jazz-specialist weet ze dat improvisatie de heilige graal is, maar vooral op discipline en standaarden rust. Met de nadruk op rust: Yvon observeert, denkt, handelt en ziet dat het goed is. Als schoolbouwer ontwikkelt ze de SPW tot de beste school voor professioneel Nederland. Dat doet ze door andere IPW-ers op volstrekt natuurlijke wijze af te remmen, aan te jagen en kwaliteit altijd voorop te stellen. Voordat ze bij het IPW kwam organiseerde en innoveerde ze het conservatorium in Tilburg en werkte ze bij de VO-raad. Daarnaast leidde ze verschillende projecten in de culturele sector. Als Yvon niet aan de SPW bouwt surft en zingt ze. Vrijwel de hele dag. Ze is de ritme-sectie van de School voor Publieke Waarden, kortom.

Floor Kellerman

actieonderzoeker
floor@publiekewaarden.nl
06 83 097 589

 • Onderzoek   70%
 • Frontlijn 30%
 • Entrepreneurship 70%
Meer...
“We want to know governance through the ways it is made known to those who govern.” – Jan-Peter Voß en Richard Freeman

Floor Kellerman is de actieonderzoeker die ieder Instituut voor Publieke Waarden zich zou wensen. Data-minded, Nudge-vrezend, geëngageerd, permanent nieuwsgierig, altijd bevragend. Juist als anderen het antwoord denken te hebben. Floor heeft een zwak voor verwrongen verhoudingen tussen staat en individu, maar een timmermansoog voor apathie en cynisme. Actie-onderzoek moet de samenleving beter maken. Maar voor we weten of iets goed is, of beter, moeten we eerst weten wat waar is of niet waar. Dat is Floor. Floor werkte zowel bij de gemeente Amsterdam als Rotterdam, en is vastbesloten om bij het Instituut voor Publieke Waarden een onuitwisbare indruk achter te laten op de publieke zaak van de toekomst.

Marjolein Huisman

actieonderzoeker
marjolein@publiekewaarden.nl
06 53 840 123

 • Denken     40%
 • Leren 50%
 • Doen 80%
Meer...
 “social action no less than physical action is steered by social perception” – Kurt Lewin & Paul Grabbe

Marjolein is een Sociaal Hospitaal zuster van Florence Nightingale achtige proporties. Zeker als het om avontuur en sociale bewogenheid gaat. Marjolein studeerde International Business in Brazilië, liep stage in Nieuw Zeeland, en rondde haar masters Beleid, Organisatie en Communicatie en Arbeids- en organisatiepsychologie af in Amsterdam, met al een bachelor psychologie op zak. Precies de kennis die Sociaal Hospitaal nodig heeft om bureaucratie te bestrijden en de verzorgingsstaat van de toekomst uit te vinden. Marjolein helpt ons relativeren waar nodig, en om Abba serieus te nemen, waar nodig. Mocht u een afspraak met haar hebben, ze is te herkennen aan haar gulle lach.

Marit Lüschen

actieonderzoeker
marit@publiekewaarden.nl
06 12 820 482

 • Denken       50%
 • Leren 50%
 • Doen 80%
Meer...

”Als rechtvaardigheid verloren gaat heeft het geen zin meer dat mensen op de aarde leven- Immanuel Kant ”

Marit Lüschen maakt een carrière van het zich vastbijten in disfunctionerende en bureaucratische systemen. Dat deed ze bij de Kafkabrigade en de Argumentenfabriek en nu bij het Sociaal Hospitaal. Haar idiosyncratisch- analytische blik stelt ze alleen op scherp als er ook oplossingen in het verschiet liggen. Marit is snel, consciëntieus en fanatiek, maar bovenal: gedreven om de publieke zaak te verbeteren. Ze schakelt schijnbaar moeiteloos tussen complexe casus en scherpe analyses. Dat haar master Midden-Oosten studies daaraan ten grondslag ligt, weten we vrijwel zeker. Met haar journalistieke kennis en kunde, voegt ze woord bij daad in Sociaal Hospitaal.

 

Thijs van den Enden

actieonderzoeker
thijs@publiekewaarden.nl
06 30 224 511

 • Denken     60%
 • Leren 80%
 • Doen 60%
Meer...
“Werst kommt das Fressen, und dann kommt die Moral” – Bertold Brecht

Thijs van den Enden is de rappe doenende denker van de School voor Publieke Waarden(SPW). Hij heeft een uitzonderlijk talent om de wereld in het algemeen en de SPW in het bijzonder te bevragen, te benoemen en te verbeteren. Thijs houdt van ontwerpen, oplossen, ontwikkelen. Het liefst samen met anderen. Als percussionist omarmt hij de improvisatie, maar durft hij ook een stevig ritme neer te zetten. Bij de SPW specialiseert hij zich in ontwerpsessies die organisaties leren leren om de publieke zaak van de toekomst dichterbij te brengen. Thijs werkte eerder als docent Algemene Sociale Wetenschappen bij de Universiteit Utrecht en als onderzoeker bij Movisie.

Fellows

Sandra Klokman

fellow sandra@publiekewaarden.nl
06 25 00 31 59

Meer...

”Waanzin is hetzelfde blijven doen en toch een ander resultaat verwachten” -Albert Einstein

Sandra Klokman lust de weerbarstige praktijk rauw. Ze bouwde haar brok ervaring op achter voordeuren, voor achterdeuren, tussen professionals, als hulpverlener, multiproblemsolver, teamleider, coach, actie-liefhebber en koene denker. Sandra weet feilloos zin van onzin te scheiden in decentralisatieland en haar kompas staat altijd afgestemd op het beste voor gezinnen. Haar fanatisme groeit naarmate ze meer impact maakt. Ze ademt maatwerk, en is permanent opzoek naar manieren om gemeenten, corporaties en zorgaanbieders in de maatwerk stand te krijgen. Daar slaagt ze niet zelden in. Als fellow van het IPW leidt Sandra ontwikkeltrajecten, coacht ze teams, en geeft ze les in de School voor Publieke Waarden.

Lex Meiberg

fellow lex@publiekewaarden.nl
06 57 942 333

Meer...

“If you have come here to help me you are wasting your time. But if you have come because your liberation is bound up with mine, then let us work together.” – Lilla Watson

 

Lex Meiberg is de rust zelve. Reflectief, bedachtzaam, man van de tweede adem. Hij was een van de grondleggers van de wijkenaanpak in Nederland. Lex leert het meest als anderen doen, ontwikkelen en leren. Hij is teamleider, projectleider en coach en begint altijd daar waar het moet gebeuren: in de praktijk, in de wijk. Lex zit zelden om een Lord of the Rings metafoor verlegen en heeft de verbeeldingskracht en dadendrang om het sociale domein van de toekomst uit de decentralisatieklei te boetseren. Hij kent de wijk en het sociale domein op zijn duimpje. Als Fellow van het IPW leidt Lex leer- en ontwikkeltrajecten, doet actieonderzoek en treedt hij op als coach en docent bij de School voor Publieke Waarden.

Het IPW doet onderzoek in en naar de weerbarstigste, onverwachte en onbedoelde praktijk.  Lees meer

Het IPW ontwerpt betrokken, legitieme en rendabele oplossingen voor ongetemde publieke problemen. Lees meer

Het IPW produceert analytische kennis en ontwerpende kennis. En deelt deze graag. Lees meer

Enkele recente publicaties …

Bad Ass Bestaanszekerheid

Aan het einde van het jaar blikken we graag vooruit. Ver vooruit deze keer, want dit is onze laatste bijdrage voor Zorg en Welzijn. We gaan de komende jaren andere dingen doen. Dat is nodig. De decentralisaties hebben veel mogelijk gemaakt en we zien overal mooie...

Lees meer

Instituut voor Publieke Waarden zoekt Actieonderzoeker

Wij zoeken een actieonderzoeker... Dat is voor ons iemand die zelf dingen onderneemt en daar anderen van laat leren. Het is iemand die met ons de verzorgingsstaat van de toekomst uitvindt. Iemand die graag met z’n voeten in de modder staat om te ervaren hoe dat voelt....

Lees meer