In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september jl. klonken de bekende verwijten alom. Politici draaien, zijn inconsequent, beloven dingen die ze niet na kunnen komen, en ze zijn opportunitisch. Maar hoe zit het eigenlijk met die kiezer? Is die wel zo consequent? En heeft de kiezer het publieke belang wel hoog in het vaandel? En is er nog wel een stabiel kabinet mogelijk als de kiezer vooral zijn of haar eigen belang voorop stelt?

Aan de hand van het werk van James Madison gaat AJ Kruiter opzoek naar een antwoord. Founding Father Madison zag volksvertegenwoordiging vooral als een check op het ongebreidelde nastreven van eigen belang van de kiezer. Wat is daar van geworden? Aan de hand van concrete voorbeelden uit Nederland en Amerika concludeert Kruiter dat vooral de kiezer een draaikont is en dat het aan politici is om het eigen belang van de kiezer om te smeden in publiek belang.

U kunt het artikel hier lezen op de website van de Groene Amsterdammer.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter

Gepubliceerd in:  De Groene Amsterdammer

Datum van publicatie:  4 oktober 2012