De reactie van de overheid op de toestroom van vluchtelingen, maar ook op de economische crisis of de doorwerking van de decentralisaties in het sociaal domein kwam vanuit een reflex in plaats van visievorming. Alle reden voor een herwaardering van de vierde macht, schrijven Imrat Verhoeven en Albert Jan Kruiter op basis van hun boek Reflexoverheid.

Klik hier voor het artikel op Sociale Vraagstukken

Klik hier voor het boek Reflexoverheid