BELEIDSGARAGE

Steeds meer gemeenten willen bottom-up beleid ontwikkelen. De leefwereld van bewoners centraal, uitvoerders in de lead. Dat is een prachtige ambitie voor wie de transformatie in het sociale domein serieus neemt. Maar het betekent ook dat de gemeente anders moet gaan werken dan de afgelopen decennia gewoon was. Gemeenten worden ontwikkelorganisaties van de lokale verzorgingsstaat van de toekomst, in plaats van uitvoerders van Rijksbeleid. Integrale wijkteams werken dagelijks aan die opgave. Beleidsadviseurs moeten de knelpunten die zij tegenkomen en oplossingen die ze ontwikkelen vertalen naar beleidsopgaven. En het is precies op het snijvlak tussen beleid en uitvoering waar de transformatie over gaat. Immers, precies in dat snijvlak komen de top-down uitvoeringsorganisatie en de bottom-up ontwikkelorganisatie elkaar tegen. 

 

Een veelgehoord probleem vanuit de uitvoering is dat beleidsmakers maatwerkoplossingen blokkeren, bijvoorbeeld vanwege precedentwerking. Die angst draaien we met in de bottom-up beleidsgarage graag om. Want als het maatwerk voor één huishouden werkt, waarom zouden we het dan ook niet voor andere soortgelijke huishoudens aanbieden? En kan het voor tien of honderd huishoudens niet nog slimmer? Dat is wat we in de bottom-up beleidsgarage doen. Vanuit de uitvoering beleid ontwikkelen, en verfijnen met kennis van gedragsmodellen. 

Beleid interpreteren we ruim: dat kan een nieuw instrument zijn, een maatschappelijke business case zijn, of toch het neutraliseren van een regel die maatwerk in de weg zit. Zo ontwerpen we vanuit complexe casuïstiek telkens rechtmatige en logische structurele oplossingen.