PUBLIEKE BUSINESS CASES

Professionals op het gebied van zorg en welzijn moeten integraler, goedkoper en ondernemender gaan werken. Maar hoe? Welk handelingsperspectief helpt hen hierbij? Door samen in een team te gaan werken ontstaat niet automatisch een integrale werkwijze. Door budgetten te korten ontstaat niet automatisch goedkopere zorg en door ondernemend als competentie te benoemen ontstaan geen ondernemers.

Een publiek businessplan helpt bijvoorbeeld sociale wijkteams en andere frontlijnwerkers om juist dat handelingsperspectief te ontwikkelen. Het helpt om zelforganisatie te verbinden aan eigenaarschap. Het helpt om keuzes te maken. En het helpt om verantwoording en sturing vorm te geven.

Frontlijnprofessionals en hun organisaties kunnen zelf de belangrijkste problemen en de potentieel best passende oplossing benoemen. De financiële kant van het businessplan helpt probleem en oplossing aan te scherpen. De functie van die plannen is meerledig.

  • Het drukt uit waar en hoe kwaliteitsverbetering en besparingen worden gerealiseerd.
  • Het drukt uit wat het team en de individuele professionals doen om die te realiseren; hoe ziet hun anders handelen eruit?
  • Het ondersteunt het team om zichzelf te organiseren (ze zijn hun eigen onderneming) en het biedt de gemeente en verzekeraar houvast voor goed opdrachtgeverschap.

Publieke business cases maken het bovendien mogelijk om de aloude scheidslijn tussen waarden, beleid en instrumenten (bestuur, beleid en uitvoering) te verlaten, en in co-creatie met het veld beleid van onderaf te maken.

IMG_4682-600zw456 “Publieke business cases helpen om kansen en mogelijkheden te zien, en verandering concreet te maken. Het mes snijdt aan twee kanten: zodra mensen beter geholpen worden, besparen we op onze publieke uitgaven. Dat geld kunnen we gebruiken om weer nieuwe innovatie in gang te zetten.” – Bram Eidhof