CITIZEN JOURNEY

De roep om een integrale en persoonlijke benadering van burgers met problemen klinkt steeds luider. Onze bureaucratie is daarentegen vooral ingericht om mensen gestandaardiseerd en gelijk te kunnen behandelen. Met als gevolg een onoverzichtelijk en verkokerd geheel aan regels, instellingen, financieringsstromen en protocollen, waarin een integraal mensbeeld zoekraakte. En dat integrale beeld is nodig. Nodig om mensen met meerdere problemen te kunnen helpen. We vergeten vaak welke bureaucratische route iemand al heeft afgelegd. Hoeveel pleeggezinnen heeft een uithuisgeplaatst kind al achter de rug? Hoe vaak wees de sociale dienst een uitkering al af? Hoeveel instellingen heeft een psychiatrische patiƫnt al gezien?

De Citizen Journey geeft een visuele weergave van de reis van de burger over tijd in het landschap van instellingen. We belichten iedere gebeurtenis vanuit meerdere perspectieven. Vanuit de beleving van de burger zelf bijvoorbeeld. Maar ook vanuit de betrokken professional en bestuurder. Hoe rechtmatig was die gebeurtenis eigenlijk, en hoeveel heeft het gekost? Op die manier integreren we de leefwereld van burgers en professionals met de systeemwereld van bestuur en beleid.

Juist door naar het geheel te kijken, en niet naar een momentopname, is het mogelijk om diepere inzichten op te doen. Die inzichten zetten we vervolgens om in vernieuwend beleid. Zoals procesoptimalisaties of nieuwe interventies. Om de totaalervaring van de burger elke keer weer een stukje beter te maken.

Met citizen journeys ontdek je verbetermogelijkheden die je vanuit een discipline of momentopname nooit had gezien

Renske