LEGITIEM MAATWERK

Maatwerk is geen nieuw begrip. Ook voor de decentralisaties leverden professionals door het hele land maatwerk. Maar de uitzonderingen die voor dat maatwerk werden gemaakt, zouden we nauwelijks gelegitimeerd maatwerk kunnen noemen. Dat er in het donker wel het een en ander te regelen is hoef je een professional niet uit te leggen. Zelf kan je behoorlijk wat geregeld krijgen, al kost het wel gemiddeld veel tijd. Zo lang dit niet aan de grote klok werd gehangen, kon precedentwerking worden voorkomen en verloor het sluipweggetje niet aan waarde omdat het geen gemeengoed werd.

In de verzorgingsstaat van de toekomst ontstaat de noodzaak om de slimme routes die professionals ontwikkelden uit het donker te halen, en te beschouwen als de manier waarop het systeem werkt. In plaats van dat maatwerk de uitzondering op de door protocollen beheerste regels is. Alleen expliciet en transparant maatwerk, is legitiem maatwerk. Het IPW ontwikkelde een methode waarmee vanaf de voordeur tot en met de wethouder of de bestuurstafel van de zorgverzekeraar maatwerk kan worden gelegitimeerd. Zodat maatwerk gemakkelijker kan worden gerealiseerd en uitgelegd aan de buurman.

IMG_4632-900ZW-456
“Het legitimeren van maatwerk is de kern van de verzorgingsstaat van de toekomst.”
– Albert Jan Kruiter