MICRO KOSTEN-BATEN ANALYSE

De decentralisaties hebben de verzorgingsstaat zoals we die kenden behoorlijk veranderd. Vrijwel iedereen in het sociale domein lijkt iets anders te doen dan daarvoor. Specialisten moeten generalisten worden. Zorginkopers, jeugdzorginkopers, en beleidsmakers moeten strategen worden in plaats van tactici. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over wat werkt en wat niet. Data is niet altijd voor handen. Laat staan informatie of kennis.

We ontdekten dat geld een taal is die iedereen kent. Door uit te rekenen wat een probleem of oplossing kost of oplevert, wordt een gesprek over de kwaliteit ervan beter mogelijk. Iedereen weet wat een euro waard is. We gebruiken Micro Kosten-Baten Analyses om het gesprek over de publieke waarde van nieuwe oplossingen en problemen constructief te kunnen voeren.

IMG_4659-900ZW-436
“Door maatschappelijke kosten en opbrengsten mee te wegen in een goed maatwerkplan, wordt ineens zonneklaar (óók voor de buurman) waarom dat maatwerk een prima investering is.” – Eelke Blokker