Overzicht, inzicht, uitzicht

 

Of het nu gaat om regisseurs, casemanagers, wijkteamleden, gezinscoaches of jeugdbeschermers, publieke professionals vormen de intermediair tussen burger en verzorgingsstaat. Zij helpen burgers hun hulpvraag te articuleren. Ook organiseren en coördineren ze passende zorg, hulp en dienstverlening. Vaak leidt dat weliswaar tot een aanpak, maar nog niet tot een plan. Laat staan tot een plan dat overzicht biedt, inzicht geeft in de samenhang van oplossingen en werkt in het licht van het perspectief van een burger zelf.

Voor mensen met meerdere problemen ontwikkelden we een methode om hun eigen plan te maken. Een plan waarin hun eigen problemen en oplossingen centraal staan. Ongeacht of ze dit nu zelf, met familieleden of professionals invullen. Daarmee sluiten we aan op de mogelijkheid om je eigen plan te maken in de nieuwe Jeugdwet en de WMO (Right to Challenge). Dat plan begint met een samenhangend overzicht, dat mensen zelf kunnen maken, begrijpen en daar de regie over voeren. Want het beste plan is een eenvoudig plan. Dat ziet er zo uit:

IMG_4659-900ZW-436
“Uit al onze onderzoeken blijkt: wie zelfredzaamheid en zelfregie wil stimuleren, zet aan de voorkant in op overzicht. En op een plan dat mensen begrijpen, omdat ze het zelf gemaakt hebben.” – Eelke Blokker