DE WAARDENDRIEHOEK

Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief? Dat is de kernvraag voor de toekomstige democratische verzorgingsstaat. De overheid verandert snel. Maatschappelijk ondernemers en burgers geven de publieke zaak vorm. Maar hoe moeten beleidsmakers, subsidieverstrekkers, fondsen, wethouders, en medeburgers waarderen wat ze doen? Wat maakt een initiatief tot een maatschappelijk initiatief en een ondernemer tot een maatschappelijk ondernemer? En wat legitimeert de inzet van publieke middelen, het schrappen van regels of het beschikbaar stellen van maatschappelijk vastgoed?

Of het nu gaat om maatschappelijk aanbesteden, Right to Challenge, om bewonersbedrijven of zorgondernemers, de vraag hoe we initiatief moeten waarderen staat centraal.

Om die reden ontwikkelden we een waarderingsmodel (Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief?). Opdat we initiatieven op hun publieke waarde kunnen waarderen. De waarden rendement (met schaarse middelen moeten we verstandig omgaan), legitimiteit (maakt het initiatief verschil?) en betrokkenheid (bestaat er draagvlak voor het initiatief?) staan centraal.

IMG_4733-900ZW-456
We moeten leren betrokkenheid en rendement echt te waarderen. Het kan goedkoper en meer betrokken. Ook binnen bestaande regels.” – Harry Kruiter