Re-aim capital

In 2016 geven we in Nederland 262 miljard euro publiek uit. Per Nederlander staan we 27.000 euro publiek in het rood. Dat is veel geld. En ook in de publieke sector geldt: follow the money. En wie dat doet, ziet dat budgetten en begrotingen volstrekt versnipperd zijn. Volgens het IPW ligt daar de voornaamste oorzaak van verkokering en bureaucratie. In andere woorden: het kapitaal dat we jaarlijks in de publieke zaak investeren, leidt niet zelden tot desinvesteringen. Dat kan anders. Niet alleen door budgetten te ontkokeren, maar ook door te denken in andere financierings-modellen dan de standaard ‘subsidie’. Social Impact Bonds, Impact Investing, en Publieke Businessmodellen kunnen de publieke investeringsstrategie van de toekomst aanjagen.

Als politiek iets is, dan is het een debat over de toekenning van schaarse middelen over publieke problemen. En hoewel het lang not done leek om over geld te spreken in het sociale domein, zal het de komende jaren juist belangrijk blijken om maatschappelijke winst uit te rekenen. Dat stelt ons veel beter in staat om privaat risico te nemen zodat publieke problemen goedkoper en beter opgelost kunnen worden dan de overheid kan.
Naast goedkoper en beter, moeten oplossingen ook legitiemer en betrokkener zijn. Maar, ‘follow the money’ zal in tijden van bezuinigen en schaarse budgetten het devies blijven. Publieke innovatie zal de komende jaren gebaseerd zijn op financieringsinnovatie. Onder de noemer “Re-aim Capital” jaagt het IPW die innovatie aan.