Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben moeite met taal en rekenen en raken daardoor snel in de problemen. Met haar onbegrijpelijke taal verergert de overheid de kwaal. Omkering van de Wet taaleis en taalonderwijs biedt een oplossing. Lees verder