Reclaim the public

Hadden we maar wat beter geluisterd naar de Romeinse historicus Tacitus. Al rond het jaar 100 constateerde hij dat hoe individualistischer mensen zich opstelden, hoe meer wetten en regels overheden zouden produceren om mensen overeenkomstig het algemene belang te laten handelen.

Bijna 2000 jaar later zijn ‘we, the citizens’ onteigend van de publieke zaak en behartigen we vooral ons eigen belang. We hebben ons maar wat graag als klant laten behandelen door de overheid, en zijn zo verdreven van de vraag wat goed is voor onszelf én voor de ander.

Het gevolg is een peperdure verzorgingsstaat, ontelbaar veel regeltjes, en een overheid die ons voorschrijft hoe we binnen de lijntjes een zelfredzame burger moeten zijn. Het is tijd dat wij als burgers onze eigen problemen definiëren zodat we met betere, innovatievere, en eigen oplossingen kunnen komen.

It’s time to Reclaim the Public!