Frontlijnprofessionals in welzijn en jeugdzorg roepen steeds harder dat ze meer ruimte willen, zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen. Alleen met meer discretionaire ruimte kunnen zij snel en adequaat ingrijpen. Dat mag zo zijn. Maar ieder mandaat gaat gepaard met verantwoordelijkheid. Dit artikel legt uit waarom professionals in de publieke frontlijn juist niet moeten inzetten op een ruimer mandaat, maar moeten strijden voor een helder mandaat.

Lees hier het hele artikel.

Auteur(s):  Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Zorg en Welzijn

Datum van publicatie:  3 oktober 2010