“Hoe kan de verzorgingsstaat verantwoord kan terugtreden, zonder in de valkuil van meer controle en toezicht te trappen waardoor willekeur en uitsluiting op de loer liggen? Makkelijke antwoorden op die vraag bestaan niet. Het volstaat absoluut niet wanneer alleen de overheid de burger opnieuw uitvindt. Daar hebben we én de overheid als hoeder van de rechtsstaat, én de burger als hoeder van de samenleving én de markt als aanjager van efficiency en effectiviteit alle drie voor nodig. Niet markt, overheid of samenleving afzonderlijk.

Het IPW beschouwt die queeste naar antwoorden als een permanente oefening in de praktijk. Door middel van actieonderzoek op die plekken in de verzorgingsstaat waar zich de hardnekkigste publieke en particuliere problemen voordoen, ontwikkelen we stukje bij beetje de antwoorden die we nodig hebben. Bijvoorbeeld door ondernemerschap te organiseren, waar burgerschap onvoldoende ontwikkeld is.

IPW focust zich daarbij op het vergroten van maatschappelijke opbrengsten van publieke interventies, in plaats van blind te staren op het reduceren van maatschappelijke kosten (op korte termijn).”

U kunt dit artikel hier lezen.

Auteur(s):  Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Sociaal Bestek

Datum van publicatie:  4 mei 2012