Gesprekken over de Publieke Zaak #4: Integratie en samenleving

U kunt hier luisteren naar de vierde podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In deze podcast gaat Ruben Maes in gesprek met Sadik Harchaoui (Society Impact) en Renée Frissen (Open Embassy) over de tegenstellingen in de samenleving en de spanningen die hiermee samengaan. Waar komen die spanningen vandaan? En hoe moeten we er mee omgaan?

We wensen u veel luister plezier met dit vierde gesprek over de publieke zaak!

 

 

 

Gesprekken over de Publieke Zaak #3: Burgerschap in Onderwijs

U kunt hier luisteren naar de derde podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In deze podcast gaat Ruben Maes in gesprek met Bram Eidhof en Albert Jan Kruiter over burgerschap en Onderwijs. Want wat is burgerschap? Kun je burgerschap aanleren via het onderwijs. En wat leer je dan precies? Tijdens het gesprek verkennen de heren deze vragen en ontwerpen ‘het IPW College voor goed burgerschap’.

We wensen u veel luisterplezier, met dit derde gesprek over de publieke zaak!

 

Gesprekken over de Publieke Zaak #1: Rol van de Overheid

U kunt hier luisteren naar de eerste podcast in een reeks opgezet door het Instituut voor Publieke Waarden en bureau &MAES. Met ‘Gesprekken over de Publieke Zaak’ willen we langer stil staan bij maatschappelijke vraagstukken. In deze reeks laten we mensen aan het woord die iedere dag met de publieke zaak bezig zijn, maar zichzelf ook als liefhebber zien.

In dit eerste gesprek hoort u Ruben Maes in gesprek met Albert Jan Kruiter en Paul Frissen. Zij gaan in gesprek over nut en noodzaak van integrale hulpverlening. Gemeenten zijn steeds beter in staat om maatwerk te leveren aan gezinnen met meerdere problemen. Dit is hard nodig, maar komt niet zonder consequenties. Het vraagt van de overheid dat zij zich op alle leefdomeinen van deze gezinnen een rol toe-eigent. Willen we dat eigenlijk wel? Hoe ver kunnen we daar in gaan? En hebben burgers niet ook recht op een zekere mate van onzichtbaarheid?

We wensen u veel luisterplezier met dit eerste gesprek over de publieke zaak!

Deel 1:

Deel 2: