Het maatschappelijke domein gaat grootscheeps veranderen de komende jaren. Gemeenten krijgen te maken met majeure decentralisaties. Dat vraagt om nieuwe wetten, heldere financiële afspraken, beleidsvrijheid voor gemeenten en een andere organisatie. Maar dat is volgens Zaanstad niet het enige.

Minstens zo belangrijk is een andere benadering van burgers die gebruik maken van zorg en dienstverlening. Om erachter te komen hoe die benadering kan worden vormgegeven heeft IPW’s Eelke Blokker actieonderzoek gedaan in tien Zaanse huishoudens met meervoudige problemen.

Dat heeft geleid tot indringende inzichten die helpen een brug te slaan tussen de leefwereld van burgers met problemen en de systeemwereld van zorg en sociale zekerheid.

Download hier de hele publicatie in tablet-formaat.

Auteur(s):  Eelke Blokker

Gepubliceerd in:  Gemeente Zaanstad

Datum van publicatie:  4 april 2013