De verzorgingsstaat van de toekomst heeft niet zozeer lokale ruimte om te functioneren nodig, maar ruimte om zich lokaal te ontwikkelen. Die ontwikkeling zal eerder permanent dan tijdelijk zijn. Daarom is een dynamische relatie tussen Rijk en gemeenten vereist. Een relatie waarin beide overheden zich inzetten om vanuit de wens om maatwerk in de uitvoering te realiseren, het gelijkheidsbeginsel opnieuw vorm te geven.

In Binnenlands Bestuur schreef het IPW hierover. Dat artikel vindt u hier.

Op verzoek van de G32 schreef het IPW “Van 3 decentralisaties naar 3-dimensionaal: 
een pleidooi voor ruimte.” Daarin gaan we dieper in op de relatie tussen Rijk en gemeenten. Dat pamflet is hier te vinden in PDF.

Auteur(s):  Albert Jan Kruiter, Eelke Blokker, Harry Kruiter

Gepubliceerd in:  Binnenlands Bestuur

Datum van publicatie:  26 juli 2013